Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Tập huấn Đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Ngày 31/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã tổ chức tập huấn: Đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở tại Khách sạn Thái Dương. Đến dự có đồng chí: Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở cùng 200 học viên tham dự.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Bùi Hồng Đô – Giám đốc Sở nhấn mạnh tới sự cần thiết của công tác đào tạo bồi dưỡng đạo đức công vụ và văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ Sở,  đây là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền. Vì vậy, việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa công sở, đạo đức công vụ là một việc rất có ý nghĩa, giúp các học viên hiểu biết sâu sắc hơn về kiến thức và kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành, tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu nguồn lực cao của xã hội tiên tiến hiện nay. Đồng chí cũng ghi nhận sự cố gắng của các học viên khắc phục khó khăn về thời gian, tham gia buổi tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tích cực trả lời và tham gia thảo luận các tình huống ứng xử mà giảng viên đưa ra. Sau buổi tập huấn hôm nay đề nghị các cán bộ công nhân viên chức toàn sở tự tu dưỡng; nâng cao nghiệp vụ và văn hóa công sở, đạo đức công vụ để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ vững mạnh, đoàn kết.
Đồng chí Bùi Hồng Đô – Giám Đốc Sở phát biểu
Tham gia tập huấn, các học viên đã được giảng viên Hoàng Thị Cường – TS,GVC của Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các kiến thức về kỹ năng giao tiếp hành chính và xây dựng chuẩn mực về văn hóa công sở; Một số quy định về nghi thức nhà nước; Tổng quan về đạo đức công vụ; Các nguyên tắc và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ.
Tiến sĩ, Giảng viên chính Hoàng Thị Cường truyền đạt kiến thức
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế – xã hội ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nguồn lực cao của xã hội tiên tiến hiện nay.
KD – TTDL

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *