VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Số liệu thống kê, báo cáo

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH VĨNH PHÚC 09 THÁNG ĐẦU NĂM. Năm 2012, du lịch Vĩnh Phúc cũng như du lịch cả nước nói chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: lạm phát tăng cao,... 08/11/2016
BÁO CÁO CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2012 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013 Bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV và... 08/11/2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 I. Đánh giá chung Du lịch Vĩnh Phúc trong năm 2014 được sự quan tâm và có sự phát... 05/04/2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 I. Đánh giá chung Năm 2013 khủng khoảng về kinh tế dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu... 05/04/2016