VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Kinh tế, Thương mại, Đầu tư

Vĩnh Phúc – Điểm đến các nhà đầu tư Nhật Bản Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, những năm qua, cùng với tập trung... 05/04/2016
Dấu ấn trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh Năm 2015, tỉnh ta tiếp tục ghi dấu ấn trong cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), với vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành phố; lọt... 05/04/2016