VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Văn bản – Quy hoạch

Sức sống mới dưới chân núi Tam Đảo Thực hiện đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu giai đoạn I trên địa bàn tỉnh, huyện Tam Đảo là địa phương được ưu tiên xây dựng nhiều... 21/11/2023
Hệ thống văn bản làng văn hóa kiểu mẫu Danh sách các văn bản liên quan đến làng văn hóa kiểu mẫu Link tại đây 01/08/2023
Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc ” năm 2022 Thể lệ cuộc thi cụ thể tại đây Phiếu dự thi tại đây I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA – Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc năm 2022 là... 06/09/2022