VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Quy hoạch, chiến lược phát triển

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU VỰC PHÍA TÂY HỒ ĐẠI LẢI Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía tây hồ Đại Lải được phê duyệt theo quyết định số 2838/ QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh... 25/05/2016
QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ1/5000 KHU DI TÍCH DANH THẮNG TÂY THIÊN Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu Di tích danh thắng Tây Thiên là dự án có quy mô ảnh hưởng lớn, chính vì vậy cần phải được phổ biến... 25/05/2016
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 Bản đồ vị trí tỉnh Vĩnh Phúc trong hệ thống tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Bắc bộ Bản đồ tài nguyên du lịch Bản đồ không gian và... 05/04/2016
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 1/500 KHU DU LỊCH TAM ĐẢO 1 Với mục tiêu phát triển Tam Đảo 1 thành khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn khách du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên, giữ gìn... 05/04/2016