DU LỊCH

KHẢO SÁT DU LỊCH BẮC GIANG

Trong hai ngày 18-19/05/2017, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bắc Giang đã tổ chức chương trình khảo sát điểm đến du lịch Bắc Giang nhằm giới thiệu, quảng...

Các tin khác

LỊCH SỬ VĂN HÓA

TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KARAOKE

Ngày 12/05/2017, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quyền...

Các tin khác

KINH NGHIỆM DU LỊCH

KINH NGHIỆM DU LỊCH TÂY THIÊN

Nguồn gốc Tây Thiên
Tây Thiên trước hết gắn với cửa Phật, ngay từ chính tên gọi địa danh. Phật đến núi Thạch Bàn từ tế kỷ thứ IV trước...

Các tin khác