Thông báo về Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị – Lần thứ 2

Nhằm lựa chọn biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) thể hiện được đặc trưng, chiến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng trị để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Góp phần tăng cường sự hiểu biết của du khách về tỉnh Quảng trị, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc trong nhân dân.

Ngày 01/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị – Lần thứ 2.

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chủ đề cuộc thi: Sáng tác Biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị” – Lần thứ 2.

2. Hình thức dự thi: Cá nhân hoặc tập thể có tham gia dự thi cả 2 nội dung biểu trưng và khẩu hiệu (logo và slogan). Tác giả gửi tác phẩm  kèm bản thuyết minh về ý tưởng biểu trưng (logo), ý nghĩa khẩu hiệu (slogan) gửi về Ban Tổ chức.

3. Đối tượng tham gia: Các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có khả năng sáng tác, thiết kế. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

4. Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả tham gia không quá 05 tác phẩm/01 thể loại dự thi.

5. Thể lệ cuộc thi: Do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi:

6.1. Thời gian phát động: Tháng 03/2023.

6.2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:

  • Thời gian nhận tác phẩm từ khi phát động đến hết ngày 01/07/2023 (thời hạn nhận bài dự thi căn cứ theo dấu bưu điện).
  • Địa chỉ nhận tác phẩm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị (Số 01A, đường Hùng Vương, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 0233.3853.684).

6.3. Thời gian chấm giải: Dự kiến tháng 7-8/2023.

6.4. Thời gian công bố và trao giải: Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023.

7. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng bao gồm:

Về biểu trưng (logo):

  • 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng;
  • 04 giải Khuyến khích, mỗi giải 10.000.000 đồng.

Về khẩu hiệu (slogan):

  • 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng;
  • 04 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng.

Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *