Tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018 

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai các hoạt động về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền:

Xem thêm 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *