CÁC VĂN BẢN TỈNH VĨNH PHÚC

– Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa XV) về phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020)

KH829/KH-UBND (81.50  KB)

 

– Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định các Kịch bản tổ chức Tuần Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

hoi dong tham dinh.zip (1.03  MB)

 

– Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (khóa XV) về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020

  1. zip (9.69  MB)

 

 

– Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020

  1. doc (124.00  KB)

 

 

– Thông báo số 109/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

  1. doc (53.00  KB)

 

 

– Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở.

chỉ thị của BTV Tỉnh ủy.doc (33.00  KB)

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *