TUYÊN BỐ CỦA CÁC BỘ TRƯỞNG DU LỊCH APEC VỀ “THÚC ĐẨY DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ TOÀN DIỆN TRONG THỜI ĐẠI SỐ TRONG KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG”

TUYÊN BỐ CỦA CÁC BỘ TRƯỞNG DU LỊCH APEC VỀ

“THÚC ĐẨY DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ TOÀN DIN TRONG THỜI ĐẠI SỐ

TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG”

Ngày 01/6/2018

Port Moresby, Papua New Guinea

 1. Chúng tôi, Bộ trưởng du lịch và các đại diện cấp cao từ các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương: Úc, Chi Lê, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng Công, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc,  Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Papua New Guinea, Pê-ru, Cộng hòa Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Việt Nam, đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 10 (TMM10) tại Port Moresby, Papua New Guinea vào ngày 1/6/2018. Hội nghị do Ngài Emil Tammur, Nghị sĩ, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa của Papua New Guinea chủ trì.
 1. Chúng tôi tập trung ở đây dưới chủ đề chung của năm APEC Papua New Guinea 2018 “Tận dụng cơ hội bao trùm, đón chào tương lai số” tập trung vào lĩnh vực số mới và khuyến khích tăng trưởng và thương mại dựa vào kỹ thuật số tại khu vực APEC.
 1. Theo chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC 2018 “Khai thác du lịch bền vững và bao trùm trong thời đại số tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương”, chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng về kinh tế của du lịch đối với hợp tác khu vực, thương mại, tạo việc làm, cải thiện kỹ năng, sáng tạo và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của việc trao quyền cho người lao động, doanh nghiệp để phát triển trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số, do đó, chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế sử dụng các biện pháp toàn diện và bền vững để thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong khi vẫn nhận thức về tính đa dạng của các thành viên APEC.
 1. Chúng tôi nhận thức việc thực hiện Tuyên bố Lima về Kết nối du lịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương thông qua Tạo điều kiện đi lại, Sáng kiến hỗ trợ đi lại của APEC và Kế hoạch Kết nối APEC giai đoạn 2015-2025. Chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ thúc đẩy các nỗ lực chung của chúng tôi nhằm đạt được mục tiêu 800 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến các nền kinh tế APEC vào năm 2025.
 1. Chúng tôi biểu dương Nhóm công tác du lịch (TWG) về nỗ lực của Nhóm trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch APEC (ATSP) giai đoạn 2015-2019, tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: (i) Thúc đẩy sự hiểu biết và nhận thức du lịch là động lực tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực APEC; (ii) Đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện đối với ngành du lịch và lữ hành thông qua việc khuyến khích du lịch có trách nhiệm về văn hóa và xã hội; (iii) Thúc đẩy lao động, phát triển và chứng nhận kỹ năng thông qua tăng cường hợp tác để phát triển lực lượng lao động du lịch của khu vực và (iv) Thúc đẩy năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế của khu vực thông qua việc nhất quán chính sách và cải cách cơ cấu. Chúng tôi ghi nhận công việc đã được thực hiện phản ảnh mong muốn của khu vực trong việc bồi dưỡng và thúc đẩy phát triển bao trùm và tạo ra ngành du lịch phát triển [theo hướng] cạnh tranh và bền vững. Nhìn về tương lai, chúng tôi khuyến khích Nhóm công tác du lịch rà soát sự phù hợp của bốn ưu tiên sau năm 2019.
 1. Chúng tôi nhất trí rằng du lịch có tác động đáng kể trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế của khu vực. Đóng góp trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành vào GDP năm 2017 là 3,8%, du lịch tạo ra khoảng 2,9 triệu việc làm với tổng số trên 8 tỷ đô la vốn đầu tư năm 2017. Chúng tôi giữ vững cam kết ủng hộ tăng trưởng du lịch tại các nền kinh tế của chúng ta để khuyến khích doanh nghiệp, tiếp cận tài chính trong kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, sáng tạo và tạo việc làm.
 1.  Nhân đây, chúng tôi ghi nhận và tái khẳng định cam kết của Đối thoại chính sách cấp cao APEC về du lịch bền vững trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017 tại Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam, năm 2017. Các nguyên tắc và các hoạt động sẽ đưa ra các chỉ dẫn cho khu vực APEC bắt đầu hình thành tầm nhìn sau năm 2020.
 1. Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của du lịch bền vững và tôn trọng đa dạng văn hóa-xã hội của các cộng đồng chủ nhà là vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn các di sản văn hóa và giá trị truyền thống sống động và giàu có. Chúng tôi xem xét cẩn thận các tác động của việc quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên và đa dạng sinh học của chúng ta.
 1. Với bản chất đa chiều và liên ngành, du lịch là một công cụ mạnh mẽ cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. Năm 2014, các nhà lãnh đạo APEC đã tái khẳng định cam kết “đảm bảo tất cả công dân của chúng ta đều có cơ hội tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu”. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế thành viên nắm bắt các cơ hội trong ngành du lịch có thể tạo thuận lợi cho trao quyền cho các nhóm bị thiệt thòi thông qua giáo dục, đào tạo, tiếp cận tài chính, cơ sở hạ tầng và việc làm. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế xác định các phương pháp hợp tác để giải quyết sự bất bình đẳng kinh tế bằng cách tìm mối liên hệ giữa phát triển và tăng trưởng của con người.
 1. Chúng tôi hoan nghênh các kết quả của Đối thoại Phụ nữ trong Du lịch được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2018 và tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo sự tham gia kinh tế của phụ nữ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó, chúng tôi đồng ý rằng có tiềm năng lớn để mở rộng và tạo cơ hội trong chuỗi cung ứng cho phụ nữ, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ được trao quyền để đóng góp cho các hoạt động kinh tế trong ngành du lịch.
 1. Sự chuyển đổi của công nghệ đã thay đổi đáng kể năng suất và hiệu quả của công việc và hoạt động kinh doanh trong khu vực. Nền kinh tế số, trong đó có dữ liệu lớn, đang cách mạng hóa các quy trình kinh doanh, đặc biệt trong ngành du lịch. Dữ liệu lớn tạo cơ hội cho ngành du lịch tiếp cận với thông tin cần thiết kịp thời để theo kịp nhu cầu của du khách và xu hướng mới trong ngành du lịch.
 1. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang ở giai đoạn bản lề, khi mà sức mạnh của công nghệ số đã mang lại nhiều cơ hội tuyệt vời, tạo cơ hội chuyển đổi cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như ‘nền kinh tế chia sẻ’ và đi lại không giới hạn. Do đó, chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế chia sẻ các bài học điển hình về hiện đại hóa chính sách du lịch và các phương pháp điều tiết sẽ kích thích tăng trưởng thông qua việc tận dụng đổi mới và công nghệ. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế phát triển các chính sách bao trùm mà có xem xét đến các tiến bộ công nghệ trong ngành du lịch, trong khi vẫn đảm bảo các hướng dẫn thích hợp được áp dụng để hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững của ngành du lịch.
 1. Chúng tôi hoan nghênh Hướng dẫn của APEC cho Nhà cung cấp Dịch vụ (phụ lục A). Các nguyên tắc tự nguyện này sẽ thực thi vai trò như thước đo chuẩn cho các nhà cung cấp dịch vụ được xây dựng dựa trên tính bền vững, tính toàn diện, sự tôn trọng, trách nhiệm, sự cởi mở, sáng tạo và quan hệ đối tác. Chúng tôi thừa nhận rằng các nguyên tắc hướng dẫn hỗ trợ việc thực hiện ATSP theo mục tiêu ‘hướng dẫn những người lập chính sách và ra quyết định tại các điểm đến APEC trong việc phát triển các chính sách hỗ trợ tăng trưởng du lịch’. Các nguyên tắc hướng dẫn sẽ góp phần phát triển các cơ chế hợp tác và phối hợp được cải tiến nhằm tối ưu hóa lợi ích của du lịch cho tất cả mọi người.
 1. Chúng tôi mong muốn các nhà lãnh đạo APEC xem xét đưa vào Tuyên bố của các nhà lãnh đạo nội dung tập trung vào việc nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch và lữ hành thông qua việc khuyến khích đầu tư du lịch, cơ hội việc làm,  xây dựng các tiêu chuẩn nghề du lịch của khu vực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động về đào tạo kỹ năng và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Theo tinh thần này, chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Chiến lược APEC về MSME xanh, bền vững và sáng tạo tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 29 năm 2017 và khuyến khích các nền kinh tế tạo môi trường thuận lợi cho MSME về du lịch tham gia vào các hoạt động đóng góp vào nỗ lực của chúng ta trong thực hiện mục tiêu du lịch xanh và bền vững.
 1. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của xu hướng mới nổi trong ngành du lịch như dữ liệu lớn và nền kinh tế chia sẻ tạo điều kiện cho các cơ hội kinh doanh du lịch thuận lợi có thể nằm trong thời đại kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng du lịch sáng tạo, bền vững và toàn diện.
 1. Chúng tôi khuyến khích Nhóm công tác du lịch tìm hiểu các sáng kiến chung để thúc đẩy sự hợp tác giữa các lĩnh vực trong APEC vì du lịch có tính liên ngành. Nhóm công tác du lịch nên tăng cường hợp tác với các nhóm khác như: Nhóm công tác giao thông vận tải, Nhóm công tác doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhóm công tác đại dương và nghề cá, Nhóm công tác chống khủng bố, Nhóm công tác nguồn nhân lực, Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới, Đối tác chính sách về phụ nữ trong Kinh tế và các ngành khác có liên quan gồm  Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.
 1. Khi APEC tiến tới thời đại củng cố sức mạnh kinh tế, sức mạnh tập thể của chúng ta với tư cách là một khu vực, chúng ta tìm đến các diễn đàn của APEC để cung cấp tầm nhìn xa về các vấn đề và xu hướng mới nổi trong ngành du lịch sau năm 2020. Chúng tôi khuyến khích Nhóm công tác du lịch nhận thức rõ bối cảnh kinh tế đang thay đổi do thương mại dịch vụ du lịch và lữ hành tăng lên và cung cấp hướng dẫn để thúc đẩy ngành tiến lên một cách bền vững và toàn diện.
 1. Chúng tôi hoan nghênh báo cáo của Trưởng nhóm Công tác du lịch về các hoạt động của Nhóm công tác kể từ cuộc gặp trước vào năm 2016 và ghi nhận những đóng góp của các nền kinh tế APEC trong việc tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách sôi nổi nhằm tạo ra các khuyến nghị và điểm hình tốt nhất để thúc đẩy quan hệ đối tác trong khu vực.
 1. Chúng tôi nhận thấy rằng sự tham gia của các tổ chức đa phương, khu vực và khu vực tư nhân có tác động sâu sắc đến xây dựng quan hệ đối tác vì tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng của ngành du lịch. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các tổ chức quốc tế như Hội đồng Du lịch Thế giới, Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương và Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển.
 1. Tại thời điểm này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban thư ký APEC và Trưởng nhóm công tác du lịch vì những nỗ lực và đóng góp của họ cho sự thành công của Hội nghị. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn nền kinh tế chủ nhà, Papua New Guinea, vì sự hiếu khách, hiệu quả và thành công của Nhóm công tác du lịch và Hội nghị Bộ trưởng và nhấn mạnh nỗ lực của Cơ quan xúc tiến du lịch Papua New Guinea trong việc tổ chức các cuộc họp này.
 1. Chúng tôi mong muốn Hội nghị Bộ trưởng Du lịch tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại Ma-lai-xi-a và khuyến khích chủ nhà đảm bảo các chủ đề được thảo luận hôm nay sẽ tiếp tục được đưa ra trong các hội nghị du lịch s

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *