HẢI PHÒNG CHÍNH THỨC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH

Ngày 26/4/2016, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng.

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Quyết định số 666/QĐ-UBND:

QD666-UBNDHaiPhong.pdf (3.57  MB)

 

Thanh Tâm – http://vietnamtourism.gov.vn/

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *