VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Văn bản

– CÁC VĂN BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH – Nghị định số 01/2012/NĐ-CP – Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các... 08/11/2016
– CÁC VĂN BẢN VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ – Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu trú – Trích trong phần Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDLngày 14 tháng 9 năm... 08/11/2016
– CÁC VĂN BẢN VỀ XUẤT NHẬP CẢNH, CƯ TRÚ, HẢI QUAN – Thông tư số 90/2011/TT-BQP ngày 30/6/2011 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị... 08/11/2016
– CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) – TCVN 4391:2009: Khách sạn – Xếp hạng TCVN2009_Khach_san_final.doc (861.50  KB)   – TCVN 7795:2009: Biệt thự du lịch – Xếp hạng TCVN2009_Biet_thu_final.doc (517.00  KB)   – TCVN 7796:2009: Tiêu... 08/11/2016
CÁC VĂN BẢN TỈNH VĨNH PHÚC – Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa XV) về phát... 08/11/2016
Các văn bản về ngành Du lịch – Công văn số 966/TCDL-KS về việc đảm bảo chất lượng hoạt động du lịch của Bộ VHTTDL ra ngày 3/9/2013 966-TCDL-KS.zip (7.05  MB)   – Chỉ thị số 18/CT-TTg... 08/11/2016