MỜI THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CHÀO MỪNG 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH VĨNH PHÚC