– CÁC VĂN BẢN VỀ XUẤT NHẬP CẢNH, CƯ TRÚ, HẢI QUAN

– Thông tư số 90/2011/TT-BQP ngày 30/6/2011 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển

  1. pdf (1.74  MB)

 

– Thông tư 44/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công An Hướng dẫn cấp giấy phép  tham quan, du lịch việt nam cho người nước ngoài quá cảnh 

  1. pdf (219.71  KB)

 

– Quyết định 29/2006/QĐ-BTC – Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 8/5/2006 ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh

  QD29 08052006.doc (392.50  KB)

 

– Quyết định Số 92/2000/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 17/3/2010 về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng việt nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh  bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

  92_2000_QĐ-NHNN7.doc (21.92  KB)

 

– Quyết định số 1279/2002/QĐ-BCA về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch

QD1279 19122002.doc (40.00  KB)

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *