Các văn bản về ngành Du lịch

– Công văn số 966/TCDL-KS về việc đảm bảo chất lượng hoạt động du lịch của Bộ VHTTDL ra ngày 3/9/2013

966-TCDL-KS.zip (7.05  MB)

 

– Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

18_CT-TTg_206229.doc (29.26  KB)

 

 

– Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

QĐ 2473/QĐ-TTg (64.50  KB)

 

– Quy định tạm thời về nhà vệ sinh công cộng du lịch

CV218-2012.pdf (542.62  KB)

 

– Quy chuẩn Logo-Slogan chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2015

  1. pdf (2.23  MB)

 

 

– Quyết định số 1183/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2012 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Văn hóa – Thể thao và Du lịch giai đoạn  2011-2016

  1. pdf (1.34  MB)

 

 

 

– Chỉ thị 18/CT-BVHTTDL – Chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

18-CT-BVHTTDL (2012).doc (53.00  KB)

 

 

– Quyết định Số 297/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra ngày 6/2/2012  về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam  đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030″

  1. doc (29.50  KB)

 

 

– Quyết định 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 30/12/2011 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  1. pdf (1.13  MB)

 

 

– Quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Công bố Thủ tục hành chính về Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

  1. pdf (219.16  KB)

 

 

– Thông tư 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô  và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch

TTLT 05.2011.doc (326.00  KB)

 

 

– Công văn số 5680/NHNN-QLNH ngày 27/7/2009 về việc Niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa và dịch vụ bằng ngoại tệ

  1. zip (242.28  KB)

 

 

– Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch

06_2009_TTLT-BCA-BVHTTDL.doc (18.06  KB)

 

 

– Quyết định 91/2008/QĐ-BVHTTDL – Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020

  1. doc (46.50  KB)

 

– Thông tư số 48/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.

TT 48_2010_TT-BTC_104194.doc (16.98  KB)

 

– Thông tư số 47/2010/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

TT47-2010.doc (52.50  KB)

 

– Thông tư 89/2008/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

thong tu 89.doc (761.00  KB)

 

– Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

Thong tu 88.doc (267.50  KB)

 

– Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

149_2007_ND-CP_56471.doc (82.38  KB)

 

 

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP – Nghị định của Chính Phủ ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

ND92-0162007.doc (147.00  KB)

 

 

– Thông tư 48/2005/TT-BNV – Thông tư ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương

TT48 2942005.doc (56.00  KB)

 

 

– Luật du lịch số 44/2005/QH11

Luat DL.pdf (590.86  KB)

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *