– CÁC VĂN BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH

– Nghị định số 01/2012/NĐ-CP – Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  ND 01.2012.doc (143.00  KB)

 

 

– Quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL – Quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2011 công bố Thủ tục hành chính về Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

  1. pdf (219.16  KB)

 

 

– Thông tư 188/2011/TT-BQP – Thông tư số 188/2011/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

  1. pdf (458.15  KB)

 

 

– Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành – Trích trong phần Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDLngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1. doc (293.50  KB)

 

 

– Thông tư 44/2011/TT-BCA – Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh.

  1. pdf (3.33  MB)

 

 

– Hướng dẫn thực hiện Thông tư 44/2011/TT-BCA

  1. pdf (3.72  MB)

 

 

– Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT – Thông tư liên tịch của Bộ VHTTDL và Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch

  TTLT 05.2011.doc (326.00  KB)

 

 

– Thông tư 47/2010/TT-BTC – Thông tư 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  Thong tu 47-BTC.doc (51.50  KB)

 

 

– Thông tư số 48/2010/TT-BTC – Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

Thong tu 48-BTC.doc (47.00  KB)

 

 

– Hướng dẫn số 498/TCDL-LH về thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

  1. doc (61.50  KB)

 

 

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL – Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

Thong tu89_LH.doc (761.00  KB) 

 

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *