– CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)

– TCVN 4391:2009: Khách sạn – Xếp hạng

TCVN2009_Khach_san_final.doc (861.50  KB)

 

– TCVN 7795:2009: Biệt thự du lịch – Xếp hạng

TCVN2009_Biet_thu_final.doc (517.00  KB)

 

– TCVN 7796:2009: Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch

TCVN2009_Bai_cam_trai_final.doc (289.50  KB)

 

– TCVN 7797:2009: Làng du lịch – Xếp hạng

TCVN2009_Lang_du_lich.doc (865.00  KB)

 

– TCVN 7798:2009: Căn hộ du lịch – Xếp hạng

TCVN2009_Can_ho_final.doc (530.50  KB)

 

– TCVN 7799:2009: Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch

TCVN 2009_Nha_nghi_final.doc (273.00  KB)

 

– TCVN 7800:2009: Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

TCVN 2009_tieu chuan nha o .doc (161.00  KB)

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *