QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU VỰC PHÍA TÂY HỒ ĐẠI LẢI

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía tây hồ Đại Lải được phê duyệt theo quyết định số 2838/ QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư là Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, đơn vị tư vấn: viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn. Phạm vi quy hoạch đồ án gồm hai khu: khu số 1: phía đông giáp hồ Đại Lải, phía tây giáp sông Ba Hanh, phía nam giáp sông Ba Hanh, phía Tây Bắc giáp sông Ba Hanh. Khu vực 2: phía đông bắc giáp hồ Đại Lải, phía đông nam giáp Ban QLKDL Đại Lải, phía tây nam giáp khu lâm viên Núi Thằn Lằn, phía tây bắc giáp Khu du lịch Đại Lải.

Tổng diện tích lập quy hoạch là 131.36ha trong đó khu 1: 108.445ha, khu 2: 22.91ha với tính chất là trung tâm tổng hợp đa chức năng bao gồm vui chơi giải trí dịch vụ tổng hợp, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái… gắn liền với cảnh quan hồ Đại Lải.

Khu du lịch Đại Lải Phúc Yên được tỉnh xác định là một trong những vùng trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh. Việc phê duyệt đề án là tiền đề, cơ sở để thị xã phát triển khu vực Đại Lải xứng tầm với tiềm năng vốn có. UBND thị xã có trách nhiệm phối hợp với sở xây dựng, sở văn hoá, thể thao và du lịch, UBND xã Ngọc Thanh công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt theo quyết định, có kế hoạch cụ thể thực hiện quy hoạch, xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vưc phía tây hồ Đại Lải

Ban biên tập

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *