TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2017

Sáng 17/11, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 9 đơn vị trong Cụm, đồng chí Trần Ngọc Oanh – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Huyền – Chánh văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc, đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Cụm.
Theo báo cáo, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 05 năm, 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng đã quan tâm việc phát động các phong trào thi đua với nội dung mang tính chuyên sâu, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình công tác của cán bộ, công chức, tạo động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Cụm có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức và phương pháp tổ chức. Công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mực, kịp thời hơn, có tác dụng to lớn trong việc tạo động lực thúc đẩy, khích lệ toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đồng chí Trần Ngọc Oanh – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc, Cụm trưởng cụm thi đua đã chủ động triển khai chương trình hoạt động; tổ chức các Hội nghị ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua năm 2017 của Cụm. Các tỉnh trong Cụm đã bám sát và tích cực triển khai chương trình, kế hoạch công tác thi đua năm 2017. Triển khai ký giao ước thi đua, đăng ký phấn đấu đạt các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua, tạo được sự đoàn kết nhất trí giữa các đơn vị trong Cụm góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm phát triển và hoạt động có hiệu quả, các Sở đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án trùng tu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn di tích với các hoạt động du lịch; tham gia đầy đủ các chương trình liên hoan, hội diễn, hội thi trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình do Bộ VHTT&DL tổ chức. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động. Cùng đó, công tác quảng bá tiềm năng, xúc tiến đầu tư du lịch, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng du lịch của các tỉnh trong Cụm được duy trì, đẩy mạnh. Lĩnh vực gia đình đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình điển hình văn hóa, mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Lãnh đạo các Sở VHTTDL trong Cụm thi đua chụp ảnh lưu niệm

Trong năm, các tỉnh trong Cụm đạt hơn 1.440 huy chương các loại trong các giải thi đấu thể dục thể thao quốc gia và quốc tế, trong đó, Vĩnh Phúc là đơn vị đứng đầu với 241 huy chương (70 Huy chương Vàng, 68 Huy chương Bạc, 103 Huy chương Đồng).. Công tác quản lý Nhà nước ngày càng nâng cao cả về hiệu lực và hiệu quả; các hoạt động sự nghiệp phát triển vững chắc và toàn diện từ tỉnh đến cơ sở theo phương châm hướng về cơ sở, tạo điều kiện tốt cho nhân dân tự tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hoá tinh thần của các tỉnh trong Cụm.
Tuy nhiên, các đơn vị trong Cụm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị trong Cụm chưa kịp thời, chưa thực hiện đúng theo thời gian quy định tại Quy chế hoạt động của Cụm. Chưa có các chương trình hoạt động chung trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa các đơn vị trong cụm; các đợt giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm còn ít, chưa thường xuyên.
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm trao đổi, thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Cụm thi đua, khen thưởng các tỉnh đồng bằng sông Hồng thống nhất tập trung vào các nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chiến lược của Chính phủ, chương trình, kế hoạch về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch của các tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các chương trình hợp tác, các hoạt động giao lưu, trao đổi, liên kết khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa các tỉnh trong khu vực…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua. Năm 2017, mặc dù còn một số khó khăn về biên chế; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế trong khi khối lượng công việc rất lớn, song cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác của từng đơn vị trong năm 2017. Trong những năm tới, các đơn vị của Cụm thi đua tiếp tục phát huy những thế mạnh để đạt được kết quả cao nhất.
Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã bình xét, thống nhất năm 2017 đề nghị Bộ VHTT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc. 

 Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua, khen thưởng các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2018 cho Sở VHTT tỉnh Ninh Bình.

PHÙNG CÚC

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *