TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Ngày 22/11/2018, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Trần Ngọc Oanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, đại diện các đơn vị, tổ chức có nhiều hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Trần Ngọc Oanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc tích cực, với nhiều giải pháp đa dạng, có sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện đồng bộ, với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Việc triển khai các mô hình hỗ trợ, can thiệp bạo lực gia đình đã phát huy tác dụng, nhiều vụ bạo lực gia đình được xử lý kịp thời.

Tình hình bạo lực gia đình ngày càng giảm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo thống kê, trong 10 năm 2008-2018, toàn tỉnh phát hiện 3.423 vụ bạo lực gia đình; trong đó, 2.005 vụ bạo lực thể xác, 998 vụ bạo lực tinh thần, 344 vụ bạo lực kinh tế và 76 vụ bạo lực tình dục. Các vụ bạo lực gia đình thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan công an đã thụ lý giải quyết 175 vụ bạo lực gia đình; đã khởi tố 48 vụ, xử lý vi phạm hành chính 127 vụ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn 122 trường hợp; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 48 trường hợp. Các vụ án bạo lực gia đình được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, nâng cao tính giáo dục, ren đe…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Oanh – Giám đốc Sở VHTTDL đề nghị: cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức chính trị và các thành viên trong gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó chú trọng vào những địa phương có nguy cơ cao về bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo Sở VHTTDL trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân; Sở VHTTDL tặng Giấy khen cho 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018.

Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *