Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở   

Cục Thông tin cơ sở – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 341/TTCS-TTTH ngày 31/5/2021 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở
Theo đó, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030.
Tuyên truyền tới người dân, xã hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vận thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam.
Tuyên truyền tới người dân, xã hội không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm từ nước ngoài vào Việt Nam; kịp thời đưa tin có liên quan về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý hành vi vi phạm xảy ra tại địa phương.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *