THÔNG BẠCH PHÁP HỘI CỦA ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA VÀ ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG GYALWA DOKHAMPA TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2015

 

       Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là Bậc lãnh đạo tâm linh đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Drukpa có lịch sử khởi nguồn cách đây 1.000 năm từ Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Himalaya kính ngưỡng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm và hóa thân chuyển thế của nhiều Đại thành tựu giả giác ngộ trứ danh trong lịch sử Phật giáo như Đức Naropa, Đức Gampopa.

       Các nỗ lực đóng góp trên phương diện thiện hạnh xã hội của Ngài được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như cúp “Anh hùng xanh”, giải “Thành tựu trọn đời” của Chính phủ Ấn Độ, danh hiệu “Bậc Bảo hộ vùng Himalaya” từu Liên minh Quốc tế bảo vệ nguồn nước, kỷ niệm chương “Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên Hợp Quốc.

       Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa được tôn kính là chân hóa thân của Đức Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh. Ngài là hóa thân chuyển thế đời thứ IX của Thượng sư Tôn quý Khamtrul Ripoche, nổi tiếng với chứng ngộ tâm linh và các công hạnh lợi tha từ 500 năm nay trên vùng Himalaya. Trong hiện đời, Ngài được Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ấn chứng là Bậc Pháp tử chân truyền, trực tiếp giáo dưỡng, trao truyền các pháp tu trì thù thắng của Truyền thừa Drukpa.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên

Lịch trình Pháp Hội tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015:

* Pháp hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Thứ Sáu 25/09:

       Khai đàn Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an trì tụng Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG thành tựu Pháp.

       Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Liên Hoa Đại Bi Quan Âm – Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Bí Mật Chủ Uy Dũng  Kim Cương Thủ (Bi – Trí – Dũng). Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị độ cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Bảy 26/09:

       Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Đại lễ Gia Trì Cát Tường thù thắng An Vị Xá Lợi Phật. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Quán đỉnh Mạn Đà La Bản Tôn Liên Hoa Sinh An Bình Uy Mãnh Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục Đại pháp. Vũ điệu triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Chủ Nhật 27/09

       Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Gia Trì Cát Tường Thành Tựu Pháp Hải Truyền thừa Drukpa chư Phật, Kim Cương Tổng Trì, Bản Tôn, Không Hành Phật Mẫu, Kim Cương Hộ Pháp. Lễ Khai quang điểm nhãn, cung thỉnh Phật an trụ chư tôn tượng. Quán đỉnh và Kiến lập gia trì An vị Đại Mandala Lục Độ Phật Mẫu Tara. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh Tám Hoá thân Liên Hoa Sinh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

       Buổi chiều/tối: ‎Đại lễ cúng dàng Liên Hoa Đăng, chương trình văn nghệ Phật giáo và hoạt động thiện hạnh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc.

 Thứ Năm 01/10:

       Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản tôn Phật Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ và Lục Độ Phật Mẫu Tara. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Hà Tiên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

 

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

* Pháp hội của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Thứ Bảy 24/10/2015:

      Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Gia trì kiến lập Đại Mạn Đà La Kim cương giới, an vị Đại Mandala Tara. Quán đỉnh khẩu truyền Hai mốt Phật Độ Mẫu Tara Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục. Gia trì an vị Phúc điền Quy y Truyền thừa, Tứ quán đỉnh Vô Thượng Đại viên mãn. Quán đỉnh Trường Thọ Ngũ Phật Mẫu. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Chủ nhật 25/10/2015 – Thứ Hai 26/10:

       Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Tạ đàn Đại Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG Đại thành tựu Pháp tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Ba ngày 27/10:

       Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ, Mãn Nguyện Bảo Vương Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Tư đến thứ Sáu 28-30/10/2015

       Pháp thoại với Ni chúng Chùa Tây Thiên Phù Nghì, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Theo http://www.drukpavietnam.org/

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *