Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình

Sáng 25/07/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình. Tới dự có Đồng chí Trần Thị Minh Lợi – Phó Giám đốc Sở VHTTDL, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc sở cùng gần 500 cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố; công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn; chủ nhiệm các câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến, quán triệt những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 224 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ thị của Ban Bí thư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2025.

Đồng chí Trần Thị Minh Lợi – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc hội nghị

Buổi tập huấn nhằm giúp các cán bộ, công chức làm công tác gia đình, chủ nhiệm các câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững nắm rõ nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình. Đồng thời, cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng truyền thông, can thiệp, tư vấn hòa giải và xử lý trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh trên địa bàn tỉnh.

 Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *