LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

Để công tác gia đình tiếp tục đạt hiệu quả hơn, sáng 15/08/2019, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019 cho lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố; công chức văn hóa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ của 137 xã, phường, thị trấn; chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thời gian qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 100% huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã thành lập được Ban Chỉ đạo công tác gia đình; ban hành nhiều kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Toàn tỉnh hiện có 135 mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; 707 địa chỉ tin cậy, 300 đường dây nóng để hỗ trợ, can thiệp và xử lý hàng nghìn vụ bạo lực gia đình. Hằng năm, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hầu hết các địa phương đã lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để tôn vinh gia đình, nâng cao nhận thức về  vai trò và vị trí đặc biệt của quan trọng của gia đình đối với cuộc đời mỗi con người, mỗi hộ, mỗi dòng họ, thôn xóm và toàn xã hội.

Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phát biểu tại lớp tập huấn 

Tuy nhiên, công tác gia đình nói chung, phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng vẫn còn những hạn chế, bất cập: công tác tuyên truyền chưa sâu, hình thức chưa phong phú; bạo lực gia đình vẫn nảy sinh và tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trong không ít gia đình; vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, ngăn chặn bạo lực gia đình, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập đến các thành viên chưa được phát huy; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chưa đồng bộ; hoạt động mô hình Câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình một số nơi còn đơn điệu cả về nội dung và hình thức.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ các nội dung tập huấn

Với kiến thức chuyên sâu, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Quảng Đức Hạnh – Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng nhau chia sẻ các nội dung về: Các văn bản liên quan đến công tác gia đình; Hướng dẫn điều hành hoạt động mô hình CLB ‘‘Xây dựng gia đình hạnh phúc”, ‘‘Phòng chống bạo lực gia đình”; Kỹ năng vận hành địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Hướng dẫn thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.  

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ, công chức làm công tác gia đình, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững đã nắm rõ các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình, những kiến thức, kỹ năng xử lý, can thiệp trong hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu, xây dựng văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động này tại cơ sở.

Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *