HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 08 ngày 03/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sáng ngày 16/8/2016, tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đến dự có đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy Sở VHTTDL, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở VHTTDL.

Đồng chí Phạm Hồng Hải truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Hồng Hải truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/01/2016. Sau 8 ngày làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Đại hội đã đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 5 tới.

 

Toàn cảnh hội nghị

Cũng trong hội nghị, được sự phân công của Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Sở VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Đảng bộ và các đảng viên trong Sở, đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh cảm ơn sự có mặt và truyền đạt các nội dung Nghị quyết của đồng chí Phạm Hồng Hải. Đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ trong Sở sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung của Nghị quyết đến từng đảng viên.

Nguyễn Dũng

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *