CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG VÀ KHẨU HIỆU DU LỊCH HƯNG YÊN

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 97/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên.

Cuộc thi được tổ chức nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Hưng Yên, đưa hình ảnh du lịch Hưng Yên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Theo Kế hoạch, thời gian phát động Cuộc thi từ ngày 08/3/2019 đến hết ngày 31/7/2019. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động Cuộc thi đến đến hết ngày 31/7/2019. Thời gian xét, chọn, chấm các tác phẩm dự thi trong tháng 8/2019, dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải trong tháng 9/2019.
Về đối tượng dự thi là tất cả các tổ chức, cá nhân (tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có khả năng sáng tác Logo và Slogan du lịch Hưng Yên. Riêng thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (Hội đồng thẩm định), tổ thư ký không được tham gia dự thi. Mỗi tác giả có thể gửi không hạn chế về số lượng tác phẩm.
Cũng theo Kế hoạch, tác phẩm dự thi phải bao gồm biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan). Biểu tượng (logo) phải đạt được những yêu về thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận diện, ấn tượng, nhấn mạnh tính cảm xúc, tính liên tưởng, liên kết cao; thể hiện được đặc trưng của du lịch Hưng Yên mang tính ứng dụng cao với công chúng và phù hợp làm đại diện cho du lịch Hưng Yên trong việc quảng bá du lịch tỉnh đến thị trường trong nước và quốc tế. Khẩu hiệu (slogan) phải đạt được những yêu cầu về thiết kế, ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, gây ấn tượng mạnh với du khách và công chúng, có tính liên kết cao, được thiết kế hài hòa với biểu tượng (logo); có thể độc lập hay đi liền với biểu tượng; được thể hiện qua 02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Xem toàn văn Kế hoạch số 97/KH-SVHTTDL và Thể lệ Cuộc thi tại đây:

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *