CUỘC THI LÀM PHIM, SÁNG TÁC LOGO VÀ SLOGAN DU LỊCH TT HUẾ

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi làm phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác logo – slogan Du lịch Thừa Thiên Huế đến với các cá nhân, tổ chức có khả năng tham gia dự thi.

Ban Tổ chức lưu ý các nội dung về hai cuộc thi như sau:

1. Cuộc thi làm phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế: Ban Tổ chức nhận kịch bản từ ngày ra thông báo trên các phương tiện truyền thông đến hết ngày 30/8/2017. Các kịch bản đạt yêu cầu sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến tác giả theo thông tin trên bản đăng ký.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– 01 Giải nhất: 30.000.000đ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

– 03 Giải khuyến khích: 10.000.000đ/giải kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

2. Cuộc thi sáng tác logo – slogan Du lịch Thừa Thiên Huế: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đến hết ngày 30/11/2017.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải nhất.

– 01 giải trao cho logo: 30.000.000đ và Giấy chứng nhận.

– 01 giải trao cho slogan: 30.000.000đ và Giấy chứng nhận.

(Lưu ý: Trong trường hợp logo và slogan đạt giải của 01 tác giả thì phần thưởng là 60.000.000đ)

Các giải khuyến khích.

– 03 giải trao cho 03 logo: mỗi giải 3.000.000đ và Giấy chứng nhận.

– 03 giải trao cho 03 slogan: mỗi giải 1.000.000đ và Giấy chúng nhận.

 

– Các tác phẩm gửi theo đường Bưu điện được xác nhận theo dấu bưu phẩm để tính ngày nộp tác phẩm dự thi;

– Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ dự thi thất lạc do gửi qua bưu điện.

– Thông tin chi tiết được đăng trên sdl.thuathienhue.gov.vn, vietnamhuetourism.vn, fanpage Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, fanpage Hue Tourism Information Center.

File đính kèm:  Thông cáo báo chíThể lệ cuộc thi làm phim,  Thể lệ cuộc thi logo – sloganPhiếu đăng ký phimPhiếu đăng ký logo-slogan.

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *