TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĨNH PHÚC

Ngày 8/6/2018, Sở VH-TT&DL báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện triển khai Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị gắn với Chương trình hành động số 41 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Chí Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, đến tham dự đóng góp ý kiến có các lãnh đạo các Sở, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở VH-TT&DL báo cáo Kế hoạch hành động

Theo Kế hoạch hành động, tỉnh Vĩnh Phúc xác định phát triển du lịch nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng du lịch đạt một số chỉ tiêu cụ thể như: Năm 2020 đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó, có 50.000 lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng khách quốc tế 15%/năm, nội địa 20%/năm; doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, tăng bình quân 12,7%/năm; tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 360 cơ sở với 7.800 phòng; giải quyết việc làm cho 10.500 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch, đội ngũ lao động du lịch qua đào tạo đạt hơn 75%… Sau 2020 tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Đưa hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc đến gần với du khách.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch hành động đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về Cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh với một số giải pháp trọng tâm gồm: Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động du lịch của tỉnh; có chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao; điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất; có cơ chế giao đất và giải phóng mặt bằng cho dự án; xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân vùng dự án; hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án du lịch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khu du lịch…

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị xem xét lại các chỉ tiêu phát triển du lịch đến năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế; điều chỉnh lại một số từ ngữ trong kế hoạch để đảm bảo chính xác; xác định lại kế hoạch mở rộng Ga Vĩnh Yên của ngành Đường sắt; cụ thể về kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng một số khu du lịch trọng điểm; lộ trình hóa các đầu việc trong kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn để triển khai trước… Đối với Cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch, các đại biểu đề nghị xem xét kỹ về những chính sách thu hút nhà đầu tư; xác định nhà đầu tư chiến lược cần gắn với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và địa phương; xem xét việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh…

Đồng chí Vũ Chí Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị, Kế hoạch hành động cần xác định rõ thời gian thực hiện, nhiệm vụ, cách thức nguồn lực thực hiện; cụ thể mục tiêu thực hiện kế hoạch từ nay đến 2020 và sau năm 2020; chú trọng bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là tăng cường về khả năng ngoại ngữ. Đồng chí Vũ Chí Giang cơ bản đồng tình với nội dung của Cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đồng chí đề nghị, các sở, ngành, địa phương tiếp tục cho ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế. Phấn đấu từ nay đến 2020, tỉnh đảm bảo đồng bộ về hạ tầng du lịch; khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; sau năm 2020 du lịch Vĩnh phúc có sự phát triển đột phá.

Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *