HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Chiều ngày 12/01 tại trường Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Ngọc Oanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trong đó bao gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Ngọc Oanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Oanh nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau khi học tập quán triệt Nghị quyết, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch sẽ xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ, triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, các Chi, Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở ./.

PHÙNG CÚC

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *