CUỘC THI THIẾT KẾ MẪU SẢN PHẨM LƯU NIỆM QUÀ TẶNG LƯU NIỆM VINH PHÚC

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-SVHTTDL ngày 27 tháng năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019; Quyết định số 287/QĐ-SVHTTDL ngày 02 tháng 7năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

Điều 1. Đối tượng tham gia

1. Các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân hoạt động hợp pháp trên địa bàn cả nước có sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch.

2. Công dân Việt Nam đang sinh sống, cư trú, làm việc tại Việt Nam.

3. Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

Điều 2. Sản phẩm dự thi

1. Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm chưa đạt giải trong các cuộc thi khác và không có tranh chấp quyền tác giả. Khuyến khích những sản phẩm đã được đăng ký sử hữu trí tuệ. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp xẩy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi.

2. Sản phẩm tham gia dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Ban Tổ chức không xem xét, chấm giải đối với các hồ sơ dự thi có nội dung vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm Pháp luật.

3. Mỗi tổ chức, cá nhân được quyền tham gia nhiều tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng các sản phẩm tham gia cuộc thi để tham dự các cuộc thi khác.

4. Sản phẩm dự thi đảm bảo các yêu cầu về hình thức, nội dung, bao bì, mẫu mã, chất liệu như sau:

4.1. Về hình thức của sản phẩm: Là sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh; đa dạng về chất liệu, mầu sắc, ưu tiên sản phẩm sử dụng chất liệu được khai thác tại địa phương, thân thiện với môi trường. Không sử dụng các nguyên liệu thuộc nhóm bị cấm, hạn chế sử dụng theo quy định của Pháp luật; không s dụng các nguyên vật liệu dễ hỏng, không đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

4.2. Về nội dung của sản phẩm: Giới thiệu được một hoặc nhiều điểm danh lam thắng cảnh; công trình kiến trúc; di tích lịch sử – văn hóa; lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; sản vật đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

4.3. Về bao bì sản phẩm: Trên bao bì sản phẩm có dòng chữ “Kỷ niệm Vĩnh Phúc hoặc “Du lịch Vĩnh Phúc” bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, hoặc tên địa danh, biểu tượng của Vĩnh Phúc mà sản phẩm thể hiện kèm với dòng chữ Vĩnh Phúc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở vị trí hợp lý, hài hòa, dễ nhìn trong tổng thể chung của sản phẩm.

4.4. Về mẫu mã, chất liệu, màu sắc của sản phẩm: Phải đảm bảo không bị biến dạng hay thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm và quá trình vận chuyển sản phẩm, mẫu thiết kế không lặp lại, không sao chép. Sản phẩm đảm bảo các điều kiện: Rễ đóng gói, vận chuyển, bảo quản và an toàn cho sức khỏe con người.

Điều 3. Hình thức dự thi: Các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi theo hình thức gửi hồ sơ và mẫu sản phẩm hoàn chỉnh về Ban Tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, ngày gửi hồ sơ dự thi được tính theo dấu bưu điện.

Điều 4. Hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, được đựng trong bì hồ sơ; ngoài bì hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham dự “Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019” và ghi đầy đủ thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi, thành phần hồ sơ gửi đăng ký dự thi kèm theo.

2. Mi tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi nộp 02 bộ hồ sơ(01 bộ gốc và 01 bộ poto).

3. Mi bộ hồ sơ bao gồm:

3.1. Phiếu đăng ký dự thi(Có mẫu đăng ký gửi kèm);

3.2. Bản thuyết minh ý tưởng và mô tả tác phẩm, sản phẩm dự thi;

3.3. Sản phẩm hoặc mẫu thiết kế sản phẩm tham gia dự thi;

3.4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu người tham gia dự thi với tư cách cá nhân;

3.5. Đĩa CD ghi hình sản phẩm dự thi và file mềm bản thuyết minh ý tưởng và mô tả tác phẩm, sản phẩm dự thi(nếu có).

Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

Điều 5. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian

1.1. Thời gian tuyên truyền, phát động Cuộc thi: Từ tháng 7/2019.

1.2. Thời gian nhận sản phẩm tham gia Cuộc thi: Từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 30/11/2019.

1.3 Thời gian chấm giải: Trong tháng 12/2019.

1.4. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi: Tháng 12/2019.

Trong trường hợp điều chỉnh thời gian, Ban Tổ chức sẽ thông báo chính thức trên Cổng Thông tin điện tử https://sovhttdl.vinhphuc.gov.vn hoặc https://dulichvinhphuc.gov.vn và các phương tiện truyền thông khác.

2. Địa điểm:

– Địa điểm tiếp nhận sản phẩm dự thi: Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 16 đường Lạc long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại liên hệ Mr: Nguyễn Văn Nghiên 0979691686

– Địa điểm tổ chức chấm, tổng kết trao giải: Thành phố Vĩnh Yên.

Điều 6. Cách thức chấm chọn sản phẩm đạt giải

1. Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo để giúp Ban Tổ chức chấm, lựa chọn các sản phẩm dự thi theo quy định dựa trên các tiêu chí đánh giá sản phẩm.

2. Ban Giám khảo tổ chức đánh giá hồ sơ sản phẩm dự thi để chọn lựa sản phẩm đạt các tiêu chí yêu cầu của Cuộc thi và có khả năng đề cử xét giải.

3. Trên danh sách các sản phẩm dự thi được đề nghị xét giải của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn và trao giải thưởng của Cuộc thi.

Điều 7. Cơ cấu giải thưởng

Các tổ chức, cá nhân đạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng theo cơ cấu như sau: 

– 01 giải Nhất trị giá: 20.000.000đ/giải

– 02 giải Nhì trị giá: 15.000.000đ/giải

– 03 giải Ba trị giá: 10.000.000đ/giải

– 05 giải khuyến khích, trị giá: 5.000.000đ/giải

Ngoài giải thưởng trên, trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ xem xét, bổ sung, điều chỉnh số lượng giải thưởng.

Điều 8. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân dự thi

1. Mỗi tổ chức, cá nhân được quyền tham gia nhiều tác phẩm, sản phẩm dự thi theo quy định. Các sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi được tặng giải thưởng theo quy định tại Điều 7 của Thể lệ này.

2. Bản quyền sáng tác sản phẩm thuộc về tác giả, tác giả có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp Tác giả và Ban Tổ chức có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp tác giả chưa đưa mẫu sản phẩm vào sản xuất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc không phải trả tiền bản quyền.

3. Các sản phẩm tham gia Cuộc thi sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc lựa chọn trưng bày, giới thiệu, quảng bá và phát triển làm quà tặng lưu niệm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

4. Các sản phẩm của các đơn vị, cá nhân đạt giải sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và được ưu tiên xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp, đầu tư phát triển sản xuất thành hàng hóa.

5. Các sản phẩm. tác phẩm đạt giải sẽ được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân dự thi

1. Tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm tham gia dự thi có trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan đối với sản phẩm dự thi theo quy định của Pháp luật.

2. Tự đảm bảo kinh phí đi lại, ăn nghỉ và mọi chi phí cá nhân trong quá trình tham gia Cuộc thi.

Các thông tin về Cuộc thi, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 16 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại liên hệ MrNguyễn Văn Nghiên 0979691686; Địa chỉ Email: phongnvdlvp2009@gmail.com.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019./.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *