THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VỀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 2 NĂM 2019

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ XÉT GIẢI

– Tác giả tham dự giải gồm cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong Lực lượng vũ trang Quân khu; các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

– Tác giả dự giải không vi phạm Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Cơ quan thường trực Giải và các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự giải.

 

Tuổi trẻ Lữ đoàn 297 và đơn vị kết nghĩa giao lưu, trao đổi tìm hiểu truyền thống Quân đội trên báo Quân khu 2. Ảnh: NGÔ HÙNG

 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TÁC PHẨM BÁO CHÍ

1. Chủ đề:

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung trọng tâm:

– Ca ngợi truyền thống vẻ vang “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

– Phản ánh các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện công tác hậu phương Quân đội; đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai; các hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

– Phát hiện, cổ vũ, động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu trên mọi lĩnh vực công tác; trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

III. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM BÁO CHÍ DỰ GIẢI

1. Tiêu chí:

– Tác phẩm dự giải phải đáp ứng chủ đề, nội dung của Giải, bảo đảm tính chính xác, khách quan, có tính thuyết phục; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao.

– Tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên các mặt công tác; các hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Khuyến khích các tác phẩm có tính sáng tạo, nêu được vấn đề mới; đề cập những vấn đề xã hội quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, có tác động tích cực đến đời sống xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang; phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tác phẩm phê phán quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

– Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của các ngành, địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nhưng cần ghi rõ mức giải và do ngành, địa phương nào tổ chức. 

2. Thể loại, loại hình báo chí:                             

–  Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019 xét giải đối với các tác phẩm thuộc các thể loại: Phản ánh, ghi chép, phóng sự thuộc loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình; ảnh báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử.

3. Thời gian đăng, phát sóng tác phẩm dự giải:

– Tác phẩm tham dự Giải phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

4. Quy định về tác phẩm:

4.1. Quy định chung:

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm (không quá 03 tác phẩm) tham dự Giải nhưng các tác phẩm không được trùng nội dung, kể cả thời điểm đăng, phát sóng khác nhau.

– Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ (không quá 03 kỳ), nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2019 thì được tính gộp vào các kỳ tiếp từ ngày 01/01/2019 (nhưng phải đảm bảo tính liên tục) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự xét giải.

– Tác phẩm tham dự Giải nếu có trích dẫn, sao chép nội dung, tư liệu, hình ảnh phải có chú thích cụ thể, rõ ràng và phải chấp hành đúng quy định của pháp luật có liên quan.

– Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải được cấp có thẩm quyền xác nhận, thẩm định.

– Không xét tác phẩm có tính hư cấu và không thuộc các thể loại quy định tại thể lệ này.

– Không xét Giải đối với các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương.

4.2. Quy định đối với tác phẩm báo in, báo điện tử:

– Mỗi tác phẩm là một bài viết, phóng sự (một kỳ hoặc không quá 03 kỳ) cùng chủ đề, sự kiện và cùng tác giả hoặc nhóm tác giả. (không xét loạt bài, phóng sự ghép từ những bài, phóng sự độc lập, đăng tải ở các thời điểm khác nhau).

4.3. Đối với tác phẩm truyền hình:

– Mỗi tác phẩm là một phóng sự, chuyên đề (một kỳ hoặc không quá 03 kỳ) cùng chủ đề, sự kiện và cùng tác giả hoặc nhóm tác giả; thời lượng mỗi tác phẩm (hoặc mỗi kỳ) không quá 10 phút.

4.4. Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

– Mỗi tác phẩm là ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh (phóng sự ảnh không quá 05 ảnh), đăng trên cùng một số báo đối với báo in hoặc cùng một thời điểm đăng phát đối với báo điện tử. (không xét tác phẩm ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý kỹ thuật photoshop, ảnh phong cảnh)

IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1. Chỉ đạo và tổ chức Giải báo chí:

– Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2

2.  Cơ quan Thường trực Giải báo chí:

– Cục Chính trị Quân khu.

3. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký:

3.1. Ban Tổ chức Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 gồm 07 đồng chí do đồng chí Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng ban.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ giúp Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo tổ chức thực hiện giải từ khi phát động đến khi tổng kết và trao giải; thẩm định và chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh Quân khu về kết quả Giải báo chí.

Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị Quân khu (theo phân cấp) trong quá trình điều hành hoạt động.

3.2. Ban Giám khảo Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 gồm 10 đồng chí do đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng ban.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm xét giải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; đề xuất giải thưởng và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về kết quả chấm xét giải.

3.3. Tổ Thư ký Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 gồm 02 đồng chí cán bộ Phòng Tuyên huấn và Báo Quân khu 2.

 Tổ Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp tác phẩm tham dự giải; tổng hợp kết quả chấm xét giải và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

4. Cách thức tiến hành:

Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019 được tổ chức  gồm 02 vòng:

4.1. Vòng sơ tuyển xét thưởng cấp cơ sở:

4.1.1. Các cơ quan, đơn vị, Bộ CHQS các tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo và các cơ quan Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương tổ chức phát động và xét thưởng; phối hợp mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền và đăng tải, phát sóng các tác phẩm tham dự giải.

Tổ chức xét thưởng, trao thưởng và tuyển chọn các các phẩm xuất sắc tham dự xét giải cấp Quân khu. (Phương pháp tổ chức, cách thức xét thưởng; số lượng, giá trị giải thưởng và kinh phí trao thưởng do các cơ quan, đơn vị, Bộ CHQS các tỉnh đảm bảo).

* Về số lượng tác phẩm tham dự xét giải cấp Quân khu:

– Mỗi cơ quan, đơn vị tham gia không quá 03 tác phẩm báo in, báo điện tử; 02 tác phẩm truyền hình và 05 tác phẩm ảnh báo chí.

Riêng Bộ CHQS các tỉnh tham gia không quá 05 tác phẩm báo in và 03 tác phẩm truyền hình và 10 tác phẩm ảnh báo chí.

4.1.2. Báo Quân khu 2 tham dự giải và gửi tác phẩm xét giải cấp Quân khu như đầu mối Bộ CHQS các tỉnh.

4.2. Vòng xét giải cấp Quân khu:

Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10 đối với tất cả các thể loại và loại bình tác phẩm tham dự giải ở 2 vòng sơ khảo và chung khảo.

– Vòng sơ khảo, các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm độc lập và xét chọn 20% tác phẩm vào vòng chung khảo theo phương pháp tính điểm lấy từ cao xuống thấp (trong trường hơp có nhiều tác phẩm có cùng số điểm như nhau, vượt quá tỷ lệ quy định thì Ban giám khảo bỏ phiếu kín xét chọn các phẩm vào vòng chung khảo).

– Vòng chung khảo, Ban giám khảo chấm điểm tập trung và bỏ phiếu kín xét chọn tác tác phẩm xuất sắc đề nghị trao giải.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng:

Giải thưởng báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019 được trao cho các tác phẩm xuất sắc ở các thể loại: Phản ánh, ghi chép, phóng sự thuộc loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình; ảnh báo chí thuộc loại hình báo in, báo điện tử.

Giải thưởng gồm có 04 giải A, 08 giải B, 12 giải C và 16 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu còn trao tặng 05 bằng khen cho các tập thể  và 10 bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham dự Giải.

2. Giá trị giải thưởng

– Giải A:                     5.000.000 đ (năm triệu đồng).

– Giải B:                    4.000.000 đ (bốn triệu đồng).

– Giải C:                     3.000.000 đ (ba triệu đồng)

– Giải Khuyến khích:  2.000.000 đ (hai triệu đồng).

3. Hình thức khen thưởng

– Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải gồm: Giấy chứng nhận của Bộ Tư lệnh Quân khu kèm theo tiền thưởng tương ứng với giá trị giải thưởng.

– Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham dự giải gồm: Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu kèm theo tiền thưởng.

(Ban Tổ chức có quyền thay đổi cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng khi có các nội dung phát sinh để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế)

VI. THỜI GIAN, HỒ SƠ DỰ GIẢI VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian:

1.1. Thời gian nhận tác phẩm vòng sơ tuyển cấp cơ sở tính từ ngày phát động đến ngày 30/11/2019; tổ chức sơ kết và trao thưởng trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019).

1.2. Thời gian nhận tác phẩm tham dự xét giải cấp Quân khu từ ngày 22/12/2019 đến ngày 31/12/2019; tổng kết và trao giải trong dịp tổ chức hội nghị gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2020.

2. Hồ sơ dự giải

2.1. Tất cả các tác phẩm tham dự xét Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2, lần thứ nhất – năm 2019 phải lập hồ sơ dự giải phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định (mẫu 01 và mẫu 02 phụ lục đính kèm thể lệ).

2.2. Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử:

 Phải là bản chính hoặc bản sao chụp tác phẩm từ bản chính, đảm bảo rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ phải được cắt dán phần tiếp nối đó trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng. (kèm theo bản word)

2.3. Đối với tác phẩm báo hình:

Phải sao lưu trong USB, mỗi USB chỉ sao lưu 01 tác phẩm (ghi rõ học tên tác giả, nhóm tác giả; tên tác phầm; thể loại; thời lượng tác phẩm, thời gian phát sóng; địa chỉ liên hệ. Nếu tác phẩm truyền hình tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông  (tác phẩm phải gửi kèm theo bản word chuẩn phần lời bình).

2.4. Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

Phải là bản chính hoặc bản sao chụp tác phẩm từ bản chính đảm bảo rõ ràng. Các tác phẩm phải gửi kèm theo ảnh in trên giấy ảnh cỡ 13cm x18cm (đối với ảnh đơn) và cỡ 10cm x15cm (đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh) và thiết bị lưu trữ file ảnh gốc không nén file).

3. Nơi nhận tác phẩm:

3.1. Hồ sơ tác phẩm tham dự giải đựng trong bì, dán kín, ghi rõ nơi gửi, nơi nhận và nội dung: Tác phẩm tham dự Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019

3.2. Các cơ quan, đơn vị hoặc tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm tham dự xét giải có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường quân bưu, bưu điện theo địa chỉ:

– Phòng Tuyên huấn Quân khu 2 hoặc Báo Quân khu 2,  Hòm thư 3NB-20 Đền Hùng, Phú Thọ (Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *