TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VĨNH PHÚC NĂM 2022

Ngày 30/08/2022, tại hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Vĩnh Phúc.
Toàn cảnh buổi tập huấn
Tham dự có đồng chí Trần Thị Minh Lợi Phó Giám đốc Sở VHTTDL, các đồng chí lãnh đạo các phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các công chức văn hóa cấp xã, người trông coi di tích được xếp hạng của các huyện. Giáo sư Tiến sĩ Trương Quốc Bình -Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trực tiếp giảng giải và truyền đạt tại buổi tập huấn.
Tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 1303 di tích các loại trong đó có 514 di tích được xếp hạng. Ngoài ra Vĩnh Phúc còn là địa phương bảo tồn lưu giữ các giá trị văn hóa phi vật thể đa dạng đặc sắc. Công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ những người làm công tác văn hóa ở cơ sở, trực tiếp tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của quê hương-dân tộc. Tuy nhiên, gần đây vẫn còn những mặt hạn chế tồn tại.
Giáo sư Tiến sĩ Trương Quốc Bình – Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam truyền đạt tại buổi tập huấn.
Tại lớp tập huấn, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Quốc Bình đã truyền đạt những nội dung cơ bản nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về di sản văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan; Nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc buổi tập huấn, các học viên một lần nữa được trang bị các vấn đề có tính nguyên tắc quy định của pháp luật về di sản văn hóa trong công tác tu bổ, phục hồi di tích; công tác quản lý và tổ chức lễ hội; cách bài trí nội thất, việc đưa hiện vật, đồ thờ vào trong di tich, nhằm phục vụ công tác chuyên môn.
PHÙNG CÚC

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *