NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Sáng ngày 30/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kiến thức về văn hóa ứng xử công sở; quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức; kỹ năng giao tiếp, đón tiếp tại các buổi lễ, kỷ niệm, tại các sự kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn được giảng viên Cao cấp Bộ nội vụ truyền đạt những chuyên đề gồm: Văn hóa công sở, quy tắc xử sự và chuẩn mực ứng xử của cán bộ công chức, viên chức; Những vấn đề cơ bản về giao tiếp hành chính; Kỹ năng giao tiếp với công dân và tổ chức; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nội bộ và đồng sự. Qua lớp tập huấn giúp cho mỗi cán bộ công chức, viên chức nhận thức sâu hơn về chuẩn mực văn hóa công sở, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước chuyên nghiệp, hiện đại.
Sau lớp tập huấn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ tự ý thức lời nói, hành động, ứng xử để xây dựng hình ảnh người cán bộ chuyên nghiệp, gần gũi, thân thiện. Qua đó dần xóa bỏ những tồn tại, hạn chế trong văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả công việc

Nguyễn Hảo

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *