MỜI QUÝ VỊ THAM GIA CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH HÀ TĨNH

Nhằm quảng bá phát triển đa dạng loại hình du lịch của Hà Tĩnh như: Văn hóa tâm linh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, ẩm thực, các điểm du lịch độc đáo của Hà Tĩnh…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi báo chí “Viết về Du lịch Hà Tĩnh”.

 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, nét đẹp về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Tĩnh đến với du khách trong nước, quốc tế.
 – Xây dựng ngân hàng dữ liệu những bài báo, tác phẩm truyền thống chất lượng cao về du lịch để phục vụ công tác xúc tiến quảng bá du lịch Hà Tĩnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Hà Tĩnh thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2020 và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025.
– Khuyến khích các tác giả cũng như khách du lịch viết các tác phẩm hay về du lịch Hà Tĩnh.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
– Những tác giả là hội viên hoặc không phải hội viên, các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các CTV, TTV của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí phù hợp với các nội dung trên đều có thể tham dự cuộc thi.
– Khuyến khích các tác giả là cán bộ, CNVC trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh viết bài dự thi.

III. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM BÁO CHÍ DỰ THI
1. Nội dung:
Tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi báo chí “Viết về Du lịch Hà Tĩnh”  phải là những tác phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, có tính phát hiện, điển hình, phản ánh sinh động, chính xác, kịp thời các nội dung về du lịch Hà Tĩnh như tiêu chí của cuộc thi.
– Phản ánh được những nét đặc sắc của các loại hình du lịch của Hà Tĩnh như: Văn hóa tâm linh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, ẩm thực, các điểm du lịch độc đáo của Hà Tĩnh…
– Những tiềm năng, thế mạnh của du lịch Hà Tĩnh.
– Những sáng kiến, đề xuất để phát triển du lịch Hà Tĩnh.
– Những bài viết cụ thể về các điểm đến, các sản phẩm, thương hiệu du lịch Hà Tĩnh.
– Những bài viết có nội dung liên quan đến du lịch Hà Tĩnh.

2. Yêu cầu:
– Ngôn ngữ viết và đọc bằng tiếng Việt.
– Các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi bao gồm các thể loại như bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, bút ký, ghi chép được sử dụng trên báo in, báo điện tử, báo hình và phát thanh, đảm bảo các yêu cầu về nội dung đã nêu.  
– Tác phẩm báo in phải gửi bản phô tô bài đã đăng (trên giấy A4 hoặc A3) ghi rõ tên báo, ngày, tháng, năm đăng, phát.
– Tác phẩm PT-TH phải gửi USB ghi tiếng, ghi hình (1 tác phẩm ghi 1 USB), kèm theo nguyên văn lời bình in trên giấy A4, ghi rõ nhãn, mác, ngày tháng phát sóng PT – TH, đường link tác phẩm.
– Tác phẩm báo Điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo Điện tử, không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Tác phẩm báo Điện tử in đúng bài đã phát của báo Điện tử trên giấy A4, ghi rõ ngày, tháng, năm, coppy đường link tác phẩm đó vào cuối tác phẩm.
– Tác phẩm tham dự cuộc thi phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh và trong nước sử dụng từ ngày 31/8/2018 đến 31/8/2019. Tác phẩm trong khoảng thời gian này nếu đã được trao các giải khác (kể cả giải Trung ương, giải ngành – ghi rõ đạt giải gì) vẫn được quyền tham gia cuộc thi này.
– Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được gửi từ 1 – 3 tác phẩm cho mỗi thể loại (1 tác giả, nhóm tác giả chỉ được đứng tên chính từ 1 – 3 tác phẩm dự thi).

Lưu ý:
– Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ).
– Tác phẩm gửi dự thi không trả lại cho tác giả, BTC được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải và được chọn vào vòng chung khảo để tuyên truyền.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Giải thưởng cuộc thi được cơ cấu cho 3 loại hình báo chí.
1. Báo in và báo Điện tử có 3 bộ giải cho 3 nhóm
a, Nhóm 1: Phóng sự, ký báo chí, ghi chép (mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ tham dự giải).

Giải A
5.000.000đ

Giải B
4.000.000đ

Giải C
3.000.000đ

Giải KK
2.000.000đ

 

b, Nhóm 2: Xã luận, bình luận, chuyên luận.

Giải A
4.000.000đ

Giải B
3.000.000đ

Giải C
2.000.000đ

Giải KK
1.000.000đ

 

c, Nhóm 3: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, gương người tốt việc tốt (mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ tham dự giải).

Giải A
4.000.000đ

Giải B
3.000.000đ

Giải C
2.000.000đ

Giải KK
1.000.000đ

 

  1. Báo hình có 3 bộ giải cho 3 nhóm
    a, Nhóm 1: Tọa đàm, phim tài liệu (từ 25 – 45 phút/kỳ, mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ tham dự giải).

Giải A
6.000.000đ

Giải B
5.000.000đ

Giải C
4.000.000đ

Giải KK
3.000.000đ

 

b, Nhóm 2: Phóng sự, ký sự (từ 13 – 15 phút/kỳ, mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ tham dự giải).

Giải A
5.000.000đ

Giải B
4.000.000đ

Giải C
3.000.000đ

Giải KK
2.000.000đ

 

c, Nhóm 3: Tin, phóng sự ngắn, gương Người tốt việc tốt.

 Giải A
4.000.000đ

Giải B
3.000.000đ

Giải C
2.000.000đ

Giải KK
1.000.000đ

  1. Báo nói có 2 bộ giải cho 2 nhóm
    a. Nhóm 1: Phóng sự, bút ký, ghi chép.

Giải A
5.000.000đ

Giải B
4.000.000đ

Giải C
3.000.000đ

Giải KK
2.000.000đ

 

  1. Nhóm 2:  Tin, gương Người tốt việc tốt, bài phản ánh, phỏng vấn.

Giải A
4.000.000đ

Giải B
3.000.000đ

Giải C
2.000.000đ

Giải KK
1.000.000đ

Mỗi nhóm có các giải A, Giải B, Giải C và giải Khuyến khích nếu đáp ứng yêu cầu theo Thể lệ cuộc thi. Các giải thưởng có giấy chứng nhận và kèm theo số tiền tương ứng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào cuối tháng 9/2019.
2. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, các Chi hội Nhà báo thuộc Hội Nhà báo Hà Tĩnh, các Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến Thể lệ cuộc thi, động viên, tạo điều kiện để hội viên, phóng viên tham gia góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp.
3. Đề nghị các đơn vị có địa danh du lịch bãi biển, văn hóa tâm linh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, ẩm thực… trong tỉnh tạo điều kiện để các nhà báo thâm nhập thực tế, thu thập tài liệu phản ánh tình hình để có tác phẩm dự thi tốt nhất.
4. Thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 31/8/2019.
5. Địa chỉ nhận tác phẩm: Tác phẩm gửi về Hội Nhà báo Hà Tĩnh – 34 Nguyễn Công Trứ – Thành phố Hà Tĩnh hoặc Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch Hà Tĩnh, số 20, đường 26/3, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí “Viết về Du lịch Hà Tĩnh ”.
Thông tin chi tiết về cuộc thi, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0912921172 (đ/c Tuấn); 0974 844 557 (đ/c Hoa)
Trên đây là Thể lệ cuộc thi báo chí “Viết về Du lịch Hà Tĩnh”, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các tác giả để cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất./.

 

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *