LỚP TẬP HUẤN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Sáng ngày 25/09/2019 sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính – năm 2019. Đến dự có đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Khắc Thu Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố và các cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Khắc Thu truyền đạt đầy đủ các nội dung về việc phổ biến, quán triệt các văn bản Trung ương và của tỉnh về Cải cách hành chính; kiểm soát Thủ tục hành chính …Đồng thời, hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định 61/2018/NĐ –CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Hướng dẫn về nghiệp vụ, quy trình, nguyên tắc… kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ… Quyết định của UBND tỉnh về TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã; Phổ biến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3, mức độ 4; Phổ biến và triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Giải đáp những khó khăn vướng mắc; một số kinh nghiệm kĩ năng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết TTHC.
Lớp tập huấn góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết các TTHC được nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ, kỹ năng giải quyết công việc của cán bộ công chức tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính.

PHÙNG CÚC

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *