Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 22/08/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2023. Tham dự lớp có đồng chí Cao Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Sở VHTTDL cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tham gia lớp bồi dưỡng

Việc đo lường, đánh giá chất lượng công tác cán bộ, công chức, viên chức là một việc rất khó.  Đánh giá cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, công chức, viên chức là khâu tiền đề, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách. Đánh giá đúng sẽ phát huy được khả năng của từng người và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị.

PGS, Tiến sĩ Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ kiến thức

Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong ngành,  PGS, Tiến sĩ Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia đã truyền đạt tới các học viên một số nội dung chuyên đề về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm đối với Luật cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nghiệp vụ, bản lĩnh, trình độ chuyên môn thực hiện yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *