Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

Ngày 12/5/2023, tại Quảng trường Nhà hát tỉnh, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai mạc Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền “Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng sự phát triện bền vững của đất nước”.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Tham dự khai mạc có bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục VHCS, ông Bùi Hồng Đô Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT &DL cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, các đồng chí chuyên viên Cục VHCS, các đồng chí chiến sỹ lực lượng An ninh, Quốc phòng; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các đồng chí đoàn viên; các đồng chí lãnh đạo phòng quản lý nhà nước; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và đông đảo các cán bộ CCVC sở VHTTDL; các em học sinh trên địa bản tỉnh.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục VHCS phát biểu khai mạc

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn bao gồm 100 tác phẩm của 55 họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa sơ sở tổ chức. Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật; thông qua tranh cổ động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng dến chân – thiện  –  mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khóa học, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường, cổ vũ, động viên nhân dân cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động  sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực cho phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo quyết tâm vượt qua khó khan thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thông qua triển lãm nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong việc nâng cao các giá trị văn hóa; cổ vũ, động viên nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

PHÙNG CÚC

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *