Kế hoạch: Triển khai thực hiện cải thiện chỉ số mức độ ưu tiên cho ngành du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch số 49/KHUBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải thiện chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch với các nội dung như sau:
   I.MỤC TIÊU
– Tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 49/KHUBND ngày 8/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Quảng trường Tam Đảo
– Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh du lịch; Tập trung xử lý vướng mắc về lao động; Đẩy mạnh thông tin truyền thông; Tăng cường và sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động du lịch; các ngành, lĩnh vực huy động các nguồn ngân sách để gián tiếp tăng cường năng lực cho các dịch vụ du lịch và liên quan.
– Tháo gỡ 100% khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết.
   II.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
– Kết nối với các tổ chức trong nước và quốc tế, chuyên gia về du lịch để phối hợp, tạo lập kênh thông tin, khớp nối hiệu quả về thông tin, dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu du lịch; tìm hiểu nội hàm các chỉ số thành phần, cách thức đánh giá, tiêu chí và nội dung đánh giá theo WEF.
– Tổ chức xây dựng tài liệu hướng dẫn về bộ chỉ số, các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần cùng mục tiêu và các mẫu biểu thu thập thông tin về du lịch để thống nhất cách hiểu và triển khai thu thập số liệu định kỳ.
– Về nâng xếp hạng chỉ số thành phần “Ưu tiên của Chính phủ đối với ngành du lịch”: Tham mưu văn bản đề nghị các Sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển du lịch.
– Về nâng xếp hạng chỉ số thành phần “Ngân sách Chính phủ cho ngành du lịch”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các huyện, thành phố nghiên cứu, xem xét nâng mức ngân sách địa phương cho hoạt động du lịch và xúc tiến quảng bá du lịch tương ứng với mức tăng trưởng khách du lịch.
– Về nâng xếp hạng chỉ số thành phần “Hiệu quả quảng bá và xây dựng thương hiệu để thu hút khách du lịch”. Tiếp tục đề xuất tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho phát triển thương hiệu du lịch gồm: Nâng cao năng lực, phát triển và duy trì các hoạt động liên quan theo định hướng các giá trị thương hiệu du lịch. Tích cực phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương, tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực của các hiệp hội và doanh nghiệp, cộng đồng tham gia tích cực trong công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu để thu hút khách du lịch. Nghiên cứu, thành lập hệ thống chuyên trách quản trị thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc đảm bảo năng lực thực hiện từ tỉnh đến huyện và huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển và xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch.
– Về nâng xếp hạng chỉ số thành phần “Mức độ chi tiết của số liệu hàng năm về du lịch”. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiên cứu và công bố số liệu hàng năm về du lịch theo phương pháp tính toán Tài khoản vệtinh du lịch do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) hướng dẫn. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị và địa phương để tổng hợp số liệu, thông tin kịp thời và đều đặn cập nhật số liệu hàng năm trên phần mềm cơ sở dữ liệu du lịch.
– Về duy trì xếp hạng chỉ số thành phần “Tính liên tục trong cung cấp số liệu tháng, quý về du lịch”. Tiếp tục duy trì, phối hợp hiệu quả giữa Cục Thống kê và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cung cấp số liệu khách du lịch theo tháng, quý. Liên tục hoàn thiện hệ thống thống kê tại các địa phương.
– Về nâng xếp hạng chỉ số thành phần “Xếp hạng về chiến lược thương hiệu quốc gia về du lịch”. Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá nhu cầu thị trường; tập trung các hoạt động xúc tiến quảng bá, truyền thông thương hiệu theo chiến dịch phù hợp nhu cầu thị trường. Quảng bá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc đối với cộng đồng xã hội để tạo sự ủng hộ và tham gia quảng bá cho thương hiệu. Tăng cường liên kết công – tư, huy động kinh phí, tập trung nguồn lực cho hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển thương hiệu điểm đến du lịch.
Đại sứ nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam do ngài Antonio Alessandro thăm Tây Thiên
– Về hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch năm 2021: Tiếp tục tổ chức một số sự kiện, hoạt động quan trọng để tạo hình ảnh, quảng bá, giới thiệu du lịch Vĩnh Phúc: Xây dựng Kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Vĩnh Phúc: Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Đông Bắc, tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá và Liên kết phát triển du lịch Vĩnh Phúc với thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Đông Bắc năm 2021; Chương trình khai mạc mùa du lịch năm 2021, Chương trình Famtripchip cho các đơn vị lữ hành đưa khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh; Chương trình xúc tiến du lịch tại TP HCM; Kiên Giang; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá và Liên kết phát triển du lịch Vĩnh Phúc với thành phố Hồ Chí Minh
    Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, sắp tới Du lịch Vĩnh Phúc sẽ cải thiện được mức độ ưu tiên cho ngành du lịch, cùng các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong mùa Covid 19, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *