KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2020), 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH VĨNH PHÚC (12/2/1950 – 12/2/2020)

Căn cứ Thông báo số 1929-TB/TU ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019- 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc;

Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 – 12/2/2020) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích:

– Tổ chức các hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc; hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

– Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

–  Tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc 70 năm qua, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh.

 1. Yêu cầu:

Các hoạt động phải đảm bảo tổ chức an toàn, thiết thực, tiết kiệm, khuyến khích xã hội hóa và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Trung ương.

 1. II. NỘI DUNG TỔ CHỨC
 2. Lễ kỷ niệm
 3. Thời gian:Từ 8h00’ đến 11h00’, ngày 01/02/2020 (Tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý).
 4. Địa điểm tổ chức: Nhà hát tỉnh (đường Văn Cao – thành phố Vĩnh Yên)
 5. Chỉ đạo tổ chức: Tỉnh ủy- HĐND- UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
 6.   Đơn vị thực hiện:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 7. Chương trình Lễ kỷ niệm (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh)

*/ 8h00’- 8h30’: Đón tiếp đại biểu

*/ 8h30’- 10h00’:

          – Màn hát múa mở đầu (10 phút)

– Chào cờ

          – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          – Mời đại biểu xem phóng sự truyền hình “Vĩnh Phúc – 70 năm xây dựng và phát triển”

          – Diễn văn kỷ niệm của Lãnh đạo tỉnh

          – Công bố các Quyết định khen thưởng của TW

          – Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương

          – Lãnh đạo tỉnh đáp từ

          */ 10h00’- 10h30’: Chương trình nghệ thuật chào mừng (Có kịch bản chi tiết riêng)

          Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ;  phản ánh những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân dân Vĩnh Phúc đã đạt được trong quá trình 70 năm xây dựng và phát triển (có Video minh họa trên màn hình Led)

 1. Thành phần đại biểu mời dự (dự kiến: 1020 đại biểu)
 2. 1 Khách mời Trung ương, tỉnh bạn: (70 đại biểu)

– Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

– Lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành, Trung ương; Các đồng chí Trung ương theo dõi Vĩnh Phúc

– Đại diện Lãnh đạo Quân khu II.

– Các đồng chí là người Vĩnh Phúc đã và đang công tác ở Trung ương chức vụ từ Thứ trưởng và tương đương, Thiếu tướng các lực lượng vũ trang trở lên, Các đồng chí Đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn tỉnh

– Một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương (khoảng 10 cơ quan)

– Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Hồng; tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang. Riêng tỉnh Phú Thọ mời: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh.

– Đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng

– Đại diện lãnh đạo các huyện đã có thời gian thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh (thành phố Hà Hội).

 1. 2. Khách mời ở Tỉnh: (650 đại biểu)

– Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

– Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; Đại diện gia đình các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc (đã mất) hiện đang ở Vĩnh Phúc

– Thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc

– Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Trưởng, phó các Ban thuộc HĐND tỉnh. (Riêng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mời 02 đại biểu).

– Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ các huyện, thành phố.

– Bí thư, Chủ tịch HĐND – UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

– Đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức Hội nghề nghiệp và HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (30 đơn vị).

– Đại diện một số đơn vị, các cơ sở Giáo dục & Đào tạo của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

– Đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động hiện đang sinh sống tại Vĩnh Phúc; cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ 65 năm tuổi Đảng trở lên; đại diện gia đình chính sách tiêu biểu (mỗi huyện, thành phố lựa chọn, cử 01 Mẹ Việt Nam anh hùng, 02 đại biểu gia đình chính sách, 02 đại diện Lão thành cách mạng, 02 cán bộ tiền khởi nghĩa; 02 đại diện cán bộ 65 năm tuổi Đảng trở lên đảm bảo sức khỏe đi dự Lễ kỷ niệm).

– Đại diện các chức sắc tôn giáo.

– Đại diện người dân tộc thiểu số tiêu biểu: Các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên, mỗi đơn vị chọn 02 đại biểu (mặc trang phục dân tộc) tham dự.

– Cơ quan thông tin, báo chí địa phương.

 1. 3. Đại biểu huy động: (300 đại biểu)

 – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm huy động 100 Đoàn viên Thanh niên (mặc đồng phục)

 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm huy động 100 chiến sĩ

 – Công an tỉnh chịu trách nhiệm huy động 100 chiến sĩ

 1. Lễ hội đường phố
 2. Thời gian: Tổ chức từ 20h00’ đến 22h00’, ngày 01/02/2020 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý).
 3. Địa điểm tổ chức:  Tại khu vực quảng trường tỉnh
 4. Chỉ đạo tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh.
 5.   Đơn vị thực hiện:

– Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

– Công an tỉnh;

– Đài PT – TH tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các sở, ngành, đoàn thể liên quan

 1. Chương trình (có kịch bản chi tiết riêng)

*/ 18h30′- 19h30′: Diễn diễu trên đường phố đến vị trí tập kết trước khi vào chương trình chính thức.

*/ 19h30’- 20h00’: Đón tiếp đại biểu

*/ 20h00’- 22h00’ (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh)

          – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

          – Chương trình diễn diễu của các Đoàn tham dự Lễ hội đường phố (60 phút);

          – Chương trình ca múa nhạc tổng hợp (30 phút).

 1. Các thành phần tham dự chương trình

          – Mời lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn

          – Phục vụ toàn thể nhân dân và du khách.

 1. Kinh phí tổ chức: Ngân sách tỉnh năm 2020 và huy động các nguồn lực hợp pháp khác.
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 3. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Chủ trì lập danh sách đối với đại biểu là Lãnh đạo tỉnh nguyên chức; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bố trí phương tiện, đón – đưa các đại biểu nguyên lãnh đạo đơn vị theo thành phần mời trong kế hoạch.

 1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chuẩn bị Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Trung ương. Chịu trách nhiệm mời và đón các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 1. Văn phòng Tỉnh ủy

– Chịu trách nhiệm xin ý kiến Thường  trực Tỉnh ủy về thành phần đại biểu là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tham mưu, đề xuất đại diện Lãnh đạo tỉnh đi mời. Liên hệ và tổ chức đón tiếp đại biểu là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Tỉnh ủy.

– Chịu trách nhiệm đón các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tỉnh ủy, đại diện gia đình các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc (đã mất) hiện đang ở Vĩnh Phúc.

 1. Văn phòng HĐND tỉnh.

Chịu trách nhiệm mời và đón các đồng chí nguyên là Lãnh đạo HĐND tỉnh.

 1. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội.

 Chịu trách nhiệm mời và đón các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 1. Văn phòng UBND tỉnh

– Là đầu mối tham mưu xử lý, giúp việc Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm

– Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành lập danh sách đại biểu, gửi giấy mời, tổ chức đón theo lĩnh vực đối với đại biểu là đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương theo ngành dọc quản lý.

– Chịu trách nhiệm mời và đón các đồng chí nguyên là Lãnh đạo UBND tỉnh

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          – Chịu trách nhiệm trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực Quảng trường – Nhà hát tỉnh và các tuyến đường trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Thiết kế ma két, nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền trên địa bàn.

– Chịu trách nhiệm thiết kế Maket, trang trí khánh tiết, chuẩn bị hoa, nước bàn ghế đại biểu, âm thanh, ánh sáng, cảnh trí, màn hình Led và các điều kiện khác phục vụ Lễ kỷ niệm tại Nhà hát tỉnh và Lễ hội đường phố tại quảng trường; lựa chọn tác giả xây dựng Kịch bản Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm và Kịch bản Lễ hội đường phố, triển khai thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện và tổng đạo diễn có năng lực, kinh nghiệm để tổ chức thực hiện chương trình Lễ hội đường phố; phối hợp, hướng dẫn đoàn nghệ thuật quần chúng của UBND các huyện, thành phố tập luyện và biểu diễn theo kịch bản.

          – Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập danh sách khách mời; Hướng dẫn đại biểu vào khu vực Hội trường theo sơ đồ vị trí. Thiết kế sơ đồ vị trí đại biểu tại phòng T1- Nhà hát tỉnh.

– Xây dựng phương án bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn (nếu có)

– Thiết kế và in giấy mời, biển xe, thẻ đại biểu, thẻ phóng viên, thẻ BCĐ, BTC, phục vụ.

– Bố trí lực lượng lễ tân, hướng dẫn viên phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp đại biểu, hướng dẫn đại biểu nơi nghỉ và dẫn đại biểu vào vị trí dự Lễ kỷ niệm tại Nhà hát tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan bố trí phương tiện, cử lãnh đạo và lực lượng hướng dẫn viên đưa đại biểu TW và các tỉnh tham quan một số di tích, danh thắng tiêu biểu của tỉnh.

– Bố trí phòng VIP tiếp khách, phòng trực y tế, hệ thống ghế đặt tại tiền sản Nhà hát; Bố trí sơ đồ các vị trí, hệ thống biển, bảng chỉ dẫn bên trong Nhà hát

– Chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức tiệc mời đại biểu.

– Chuẩn bị một số ấn phẩm văn hóa (sách, báo, tạp chí, DVD các bài dân ca tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc…) làm tài liệu tuyên truyền, quảng bá về đất và người Vĩnh Phúc tới các đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành về dự Lễ kỷ niệm.

– Tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện từ các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 1. Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm và Lễ hội  đường phố.

– Có phương án bảo vệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ kỷ niệm theo quy định.

– Xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí các điểm đỗ xe ô tô tại khu vực Nhà hát – Quảng trường.

– Chịu trách nhiệm mời và đón đại biểu là công an nhân dân theo thành phần mời trong kế hoạch.

– Chịu trách nhiệm huy động 100 chiến sĩ tham dự Lễ kỷ niệm

 1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

– Chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan liên quan có kế hoạch đảm bảo công tác an toàn tại các địa điểm tổ chức. Rà phá bom mìn đảm bảo an toàn tại khu vực Nhà hát tỉnh trước, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm

– Đón tiếp đại biểu là Lãnh đạo Quân khu II, chịu trách nhiệm mời và đón đại biểu quân đội như trong kế hoạch về dự lễ

– Chịu trách nhiệm huy động 100 chiến sĩ tham dự Lễ kỷ niệm

 1. Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính

– Bố trí nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động theo kế hoạch.

– Thẩm định dự toán kinh phí, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo kịp thời, hướng dẫn quyết toán theo quy định.

 1. Sở Nội vụ

– Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Chuẩn bị các nghi thức đón nhận khen thưởng.

– Lập danh sách, viết, gửi giấy mời đến đại biểu đại diện chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 1. Sở Thông tin- Truyền thông

Chịu trách nhiệm đón tiếp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương phản ánh, đưa tin về các hoạt động kỷ niệm.

 1. Điện lực Vĩnh Phúc

– Đảm bảo cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động, đặc biệt trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm

– Xây dựng và triển khai phương án dự phòng để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố mất điện.

 1. Sở Y tế

– Có phương án bố trí lực lượng, xe cứu thương, cơ số thuốc đảm bảo sức khỏe cho đại biểu, nhân dân tại Lễ kỷ niệm

– Bố trí bác sĩ đi cùng đoàn đại biểu tham quan các di tích của tỉnh

 1. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

– Xây dựng các chương trình, chuyên mục đặc sắc, phát sóng phục vụ nhân dân trong dịp 90 năm ngày thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020.

– Chịu trách nhiệm bố trí lực lượng, cơ sở  vật chất, kỹ thuật thực hiện phát sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm và Lễ hội đường phố trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

– Cung cấp hình ảnh tư liệu, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phim minh họa cho chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm và Lễ hội đường phố.

– Chuẩn bị 02 MC tại Lễ kỷ niệm và Lễ hội đường phố.

          16 Báo Vĩnh Phúc

Xây dựng chuyên trang phản ánh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc trong 70 năm qua. Chịu trách nhiệm xuất bản 01 số Báo đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách, viết và gửi giấy mời đại diện các cơ sở Giáo dục – Đào tạo của TW đóng trên địa bàn tỉnh. Chủ động bố trí lực lượng, phối hợp đón, tiếp khách theo sự phân công của Ban Tổ chức.

 1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc: Huy động 100 đại biểu Thanh niên tham dự Lễ kỷ niệm
 2. Hội Doanh nghiệp tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách, viết và gửi giấy mời các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (20 đơn vị).
 3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách, viết và gửi giấy mời các Hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (10 đơn vị).
 4. UBND các huyện, thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lập danh sách các đại biểu thuộc diện mời dự Lễ kỷ niệm. Nhận giấy mời tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để viết, gửi giấy mời và tổ chức thành đoàn đi dự theo số lượng mời thông báo trong kế hoạch này. Bố trí đại diện đoàn liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để ngồi đúng vị trí theo đoàn.

– Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 Đoàn nghệ thuật quần chúng (số lượng theo kịch bản được duyệt); chỉ đạo tập luyện, biểu diễn theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổng đạo diễn chương trình.

– Chỉnh trang đô thị, nông thôn, có kế hoạch tuyên truyền, trang trí không gian đô thị, nông thôn của địa phương, các khu du lịch, di tích danh thắng trên địa bàn.

          (Ngoài các nội dung trên, UBND thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm: Chỉ đạo chỉnh trang môi trường đô thị, tạo hình ảnh Thành phố xanh- sạch- đẹp, là trung tâm văn hóa – kinh tế – chính trị của tỉnh; thực hiện tuyên truyền, thiết kế, trang trí không gian chung toàn thành phố)

 1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh

– Chủ động thực hiện trách nhiệm theo phân công

– Chỉnh trang công sở, cơ quan, đơn vị, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc sau 70 năm xây dựng, phát triển. Tổ chức việc đón đại biểu Trung ương theo ngành dọc quản lý.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930- 03/02/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh (12/2/1950- 12/2/2020). Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để giải quyết hoặc xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *