Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020