Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày 27/7/2022, Sở VHTTDL VĨnh Phúc đã tổ chức: “Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh – Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo, trưởng phó phòng các phòng ban, đơn vị; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuý – Trưởng khoa Nghiêp vụ Phòng, chống tham nhũng, trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính Phủ.

Công tác phòng, chống tham nhũng ở Sở VHTTDL luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiểu biện pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chủ động triển khai hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc kịp thời, đúng quy định các văn bản về phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuý – Trưởng khoa Nghiêp vụ Phòng, chống tham nhũng, trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính Phủ trình bày các nội dung: Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của công dân trong phòng, chống tham nhũng. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về PCTN, tạo cơ sở nền tảng quan trọng để vận dụng vào thực tiễn công tác PCTN tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời có nhận thức đầy đủ hơn về công tác PCTN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; xây dựng môi trường sống lành mạnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển./.

Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *