ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội Công đoàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực Văn hóa, Thể thao. Du lịch, Gia đình; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Đồng chí Trần Ngọc Oanh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 trình Đại hội nêu rõ: Công đoàn ngành bao gồm các tổ chức công đoàn cơ sở của các phòng, ban, đơn vị với 354 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Sở đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động tham quan, dã ngoại, giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm được các công đoàn cơ sở tổ chức định kỳ hàng năm. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tham gia đóng góp các quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam … được Công đoàn ngành thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành còn vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của ngành.

Chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn khóa cũ

 Phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Ngành phấn đấu: Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch có 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên và được tập huấn nâng cao trình độ công tác công đoàn. 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Đơn vị văn hóa. Củng cố và kiện toàn Ban nữ công Công đoàn Ngành hoạt động có hiệu quả; Xây dựng Công đoàn ngành đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc với 100% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; trong đó có trên 85% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, không có tổ chức công đoàn yếu kém. Phấn đấu mỗi năm bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 30 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.  

Tham luận tại Đại hội, có nhiều ý kiến tập trung vào: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 ; kiểm điểm của BCH khoá cũ, bổ sung những nội dung tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn ngành. Các ý kiến cũng làm rõ một số vấn đề đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Đinh Thị Xuân Hoa – đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi nhận những kết quả Công đoàn ngành đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Công đoàn ngành cần: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVCĐ; tích cực học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể khác để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền để chăm lo đời sống của ĐVCĐ; tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực và chuyên môn cho cán bộ trực tiếp làm công tác công đoàn; trực tiếp nắm bắt tình hình đoàn viên công đoàn để cho mỗi một đoàn viên công đoàn phát huy tối đa sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng của mình để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn…góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí và bầu 10 đồng chí dự Đại hội công đoàn cấp trên. 

NGUYỄN HẢO

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *