Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 09/03/2021, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.
Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND làm việc với Sở VHTTDL
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hồng Đô – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành năm 2020, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới, trong đó tham mưu cho tỉnh triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực quản lý nhà nước; xây dựng Đề án phát triển văn hóa giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch khu di tích tháp Bình Sơn, Đình Thổ Tang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thành công các môn thi đấu Seagames 31 tại Vĩnh Phúc; tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp; tham mưu cho tỉnh các giải pháp phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đề án phát triển du lịch; làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ý kiến các đại biểu tại buổi làm việc đều nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của tỉnh và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực phụ trách của ngành; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư; giải quyết tình trạng dôi dư nhà văn hóa sau khi sát nhập thôn; đầu tư cho lĩnh vực văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế; phát huy giá trị công trình văn hóa để giáo dục truyền thống khoa cử, hiếu học, lịch sử cho thế hệ trẻ; xã hội hóa và có cơ chế tài chính phát triển thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở; vấn đề quản lý, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư.
Đồng chí Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh đến vai trò, vị trí quan trọng của lĩnh vực văn hóa đối với sự phát triển của tỉnh và khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tạo nên bản sắc, sự khác biệt giữa Vĩnh Phúc và các địa phương; niềm tự tôn, tự hào và bản lĩnh con người Vĩnh Phúc trong giai đoạn hội nhập. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phụ trách; tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, củng cố phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT cơ sở; làm sao để thổi hồn vào các công trình văn hóa và cùng với việc quảng bá các di tích để hấp dẫn du khách và Nhân dân; tăng cường kiểm soát và quản lý sản phẩm văn hóa; xây dựng bản sắc văn hóa tinh thần trong Nhân dân; quan tâm xây dựng và củng cố văn hóa gia đình, làng xã, các hương ước, quy ước; văn hóa vùng miền, dân tộc; văn hóa học đường, công sở; văn hóa giao thông, văn hóa trong ứng xử.
Đồng chí Bùi Hồng Đô – Giám đốc Sở báo cáo tại buổi làm việc
Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác xã hội hóa thể thao thành tích cao. Về lĩnh vực du lịch, tập trung xây dựng cơ chế, quy hoạch, phát triển du lịch, sản phẩm du lịch; tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước về du lịch. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có tâm huyết, trách nhiệm, chuyên môn và có khát vọng đóng góp cho sự phát triển của ngành. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt trẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra về lĩnh vực văn hóa, đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, an ninh quốc phòng và xứng tầm với phát triển kinh tế của tỉnh, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột cho sự phát triển bền vững và là động lực, nhân tố cho sự phát triển của Vĩnh Phúc trong giai đoạn hội nhập./.
Hồng Quân

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *