VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Khảo sát điểm đến

Khảo sát sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Ngày 17/8 trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch khảo sát các điểm sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Điểm đến đầu tiên là trạm... 18/08/2022
Khảo sát hồ Đồng Mỏ, hồ Vĩnh Thành Thực hiện kế hoạch khảo sát các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 08/10/2021, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã tổ chức... 13/10/2021
Khảo sát điểm đến Vĩnh Phúc quý I năm 2021 Căn cứ kế hoạch công tác năm 2021, nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá đất và người Vĩnh Phúc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.... 05/03/2021