Tăng cường phối hợp trong công tác thông tin – Xúc tiến du lịch

Trong những năm qua hoạt động xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc đã được triển khai khá tích cực và bước đầu đạt được những kết quả đáng mừng. Năm 2006, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch được thành lập, đảm nhiệm công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh nhà. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã đẩy mạnh các hoạt động: xây dựng các ấn phẩm về du lịch như tờ rơi, tập gấp, cẩm nang du lịch, bản đồ, đĩa VCD, Website điện tử quảng bá du lịch của tỉnh… Trong liên kết quảng bá giữa thành phố với các tỉnh, ngành du lich tỉnh đã chủ động tham gia các hội chợ, festival, hội thảo…Tỉnh đã xây dựng được biểu tượng và tiêu đề du lịch Vĩnh Phúc làm cơ sở cho việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc một cách nhất quán và chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh trên nhiều kênh thông tin, truyền thông đại chúng như báo, đài, Internet. Ngành đã chủ động mời và phối hợp cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền, giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch Vĩnh Phúc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo Trung tâm TTXTDL các tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Lạng Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, công tác xúc tiến du lịch vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó việc phối hợp thực hiện công tác TTXT là một vấn đề cần được quan tâm và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thực tế cho thấy, trong thời gian vừa qua, ngành Du lịch Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là liên kết hợp tác trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: hợp tác giữa Trung ương và địa phương, giữa các địa phương, giữa khu vực nhà nước với tư nhân, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tính liên kết, hợp tác vẫn chưa cao, đôi khi mang tính hình thức. Hiện nay sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ; hoạt động hợp tác phát triển du lịch nói chung và việc liên kết trong quảng bá xúc tiến du lịch nói riêng nhìn chung vẫn mang tính tự phát, thiếu sự liên kết phối hợp, được thực hiện một cách manh mún, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp; ngay cả công tác tiếp thị, xúc tiến thị trường của đa số doanh nghiệp du lịch trong tỉnh chưa được định hướng chung vì chưa hề có nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng thị trường nên lúng túng và thiếu tính chuyên nghiệp. Hay nói cách khác, công tác liên kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch hiện nay vẫn trong tình trạng “mạnh ai nấy làm”; từ đó, khiến cho việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh, quảng bá sản phẩm và dịch vụ du lịch của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn và thiếu tính bền vững.
Đơn cử một số hoạt động liên kết hợp tác thời gian qua giữa các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch; lữ hành với kinh doanh lưu trú, nhà hàng, cơ sở mua sắm, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch trong thời gian qua tuy đã có sự quan tâm nhưng hầu hết chưa có “tiếng nói chung” nên thường xẩy ra tình trạng hễ cứ đến mùa du lịch cao điểm các cơ sở lưu trú, nhà hàng nâng giá dịch vụ. Hoặc, đến mùa du lịch thấp điểm các cơ sở lưu trú lại đua nhau giảm giá để níu kéo khách, tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, làm phương hại đến lợi ích và hình ảnh, thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc. Ngay ở khu vực nhà nước, sự liên kết hợp tác trong hoạt động quảng bá xúc tiến còn nhiều bất cập, chưa được đầu tư, thiếu sự phối hợp nên hiệu quả chưa cao.
Sự liên kết hợp tác về quảng bá xúc tiến giữa các địa phương, vùng miền phần lớn mới chỉ dừng lại ở hình thức trao đổi kinh nghiệm mang tính chung chung theo kiểu “ghi nhớ, hứa hẹn”, việc thực hiện trên thực tế còn rất hạn chế mà chưa có lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bên tham gia phối hợp; chưa thống nhất cách thức triển khai những nội dung đã được cam kết. Hiện nay hầu hết các địa phương đều chưa có kế hoạch xúc tiến quảng bá của mình

Việc tăng cường liên kết hợp tác trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch giữa các địa phương, giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa các doanh nghiệp du lịch với nhau là hướng đi cần thiết hiện nay của du lịch Vĩnh Phúc. Để thực hiện được việc này, cần có những giải pháp sau:
– Tăng cường sự liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp trong công tác xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của các địa phương phải phù hợp với chiến lược quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh và của quốc gia. Trong đó, Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Du lịch đóng vai trò chủ trì trong công tác nghiên cứu thị trường khách du lịch, từ đó xây dựng thông tin thị trường trọng điểm và tiềm năng của du lịch Vĩnh Phúc. Đây là công việc rất quan trọng và cần được thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch.
– Nghiên cứu công tác phối hợp triển khai chương trình xúc tiến du lịch tại các thị trường khách du lịch trọng điểm một cách hợp lý giữa các địa phương, các doanh nghiệp. Các địa phương nghiên cứu tham gia các hoạt động xúc tiến do Trung tâm TTXTDL tổ chức, hoặc các địa phương tự tổ chức tại các thị trường mới, tiềm năng. Cách làm này mới có thể huy động nguồn lực xã hội hoá và nâng cao tính chủ động của địa phương, tránh sự chồng chéo, phân tán nguồn lực.

Khảo sát du lịch Vĩnh Phúc đã kết nối các đơn vị làm du lịch với nhau

– Tăng cường việc liên kết xúc tiến quảng bá du lịch với các ngành liên quan như: Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại vụ, Biên Phòng, Hải Quan, Tài nguyên môi trường, đường sắt…trong việc xây dựng lộ trình và phát huy các cơ chế phối hợp liên ngành, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho khách du lịch, cải tiến các dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh, thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
– Đẩy mạnh việc liên kết giữa các địa phương trong vùng để quảng bá xúc tiến tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương trên cơ sở nghiên cứu kỹ đặc trưng sản phẩm, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực về tài nguyên tự nhiên và nhân văn; phối hợp, liên kết tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh để nâng cao tính chuyên nghiệp, quy mô, hiệu quả, tiết kiệm; tránh tình trạng manh mún, trùng lặp, dàn trải trong hoạt động quảng bá xúc tiến; tăng cường liên kết trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, phát triển sản phẩm, kết nối tour-tuyến liên tỉnh, liên vùng, xúc tiến đầu tư, quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch bền vững trong mối quan hệ phát triển du lịch liên vùng.
– Liên kết giữa khu vực nhà nước với tư nhân, trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong việc tổ chức các hoạt động phát triển thị trường; phối hợp cùng doanh nghiệp, hiệp hội du lịch thực hiện công tác quảng bá xúc tiến, gắn với việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh với quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp; đồng thời có cơ chế phối hợp, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm hợp lý bảo đảm tính khuyến khích để các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề trở thành “người bạn đồng hành” đắc lực trong công tác phát triển sản phẩm và quảng bá xúc tiến du lịch.

Trung tâm TTXTDL phối hợp cùng cáp treo Tây Thiên tham dự hội trại văn hóa tại Đền Hùng

– Cùng với việc phối hợp liên kết giữa các địa phương với địa phương, giữa khu vực nhà nước với tư nhân thì sự phối hợp giữa các doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch trong tỉnh là hết sức quan trọng. Sự kết nối giữa các doanh nghiệp được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhiều góc độ khác nhau như: liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở mua sắm, vui chơi giải trí; liên kết giữa các cơ sở lưu trú; các doanh nghiệp lữ hành với nhau; liên kết trong xây dựng điểm đến, phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch… Để thực hiện được nội dung này, các doanh nghiệp du lịch cần đa dạng hoá các sản phẩm du lịch và kết nối các tour-tuyến, khu du lịch; tập trung phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch phù hợp với thị hiếu của khách gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để kết nối với các nguồn khách đến với Vĩnh Phúc. Sự gắn bó chặt chẽ của các doanh nghiệp du lịch trong quá trình liên kết sẽ làm tăng thêm sức hấp dẫn và giá trị của hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Các mối liên kết này sẽ là nhân tố hình thành nên sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động du lịch, đặc biệt là hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.

Nguyễn Hảo

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *