Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp

Thể lệ cuộc thi

Phiếu dự thi

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 4 tháng 1 năm 2018

 

THỂ LỆ

 

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc ” năm 2018

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 /QĐ-BTC ngày 4 tháng 1 năm 2018   

 

của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi)

 

 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

 

– Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc đến với du khách trong nước và quốc tế.

 

– Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Vĩnh Phúc, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.

 

– Đây là một trong các hoạt động thiết thực của tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng năm du lịch quốc gia – Quảng Ninh 2018.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 

– Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, trong nước và quốc tế, những người quan tâm đến du lịch Vĩnh Phúc có ý tưởng, sáng tạo các hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Vĩnh Phúc.

 

– Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

NỘI DUNG, HÌNH ẢNH TÁC PHẨM DỰ THI

 

– Các bức ảnh dự thi mang chủ đề Du lịch Vĩnh Phúc có đề tài đa dạng, là những bức ảnh phản ánh vẻ đẹp quê hương, cuộc sống, con người Vĩnh Phúc hôm nay thông qua lăng kính Du lịch.

 

– Là các tác phẩm phản ánh được các nét đặc sắc của các loại hình du lịch như: Di sản văn hoá, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, ẩm thực, các loại hình văn hoá, văn nghệ dân gian trong tỉnh Vĩnh Phúc.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM DỰ THI

 

Ảnh dự thi phải được chụp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .

 

– Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy)

 

– Ảnh dự thi là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ); số lượng ảnh dự thi không hạn chế.

 

– Không ghi họ tên, bút danh trên tác phẩm mà ghi rõ (chú thích) nội dung hoặc chủ đề bức ảnh gửi dự thi. Ban Tổ chức sẽ thực hiện mã số tác phẩm dự thi trước khi giao cho Ban Giám khảo chấm.

 

– Ảnh không ép plastic, không dán lên bìa cứng; chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

 

– Ảnh dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, chưa tham dự hoặc công bố ở các cuộc thi khác, không có tranh chấp bản quyền tác giả, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

 

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan, các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

 

– Trường hợp tác phẩm không đạt giải, được lựa chọn in ấn, sử dụng cho mục đích tuyên truyền, đơn vị sử dụng sẽ trả nhuận ảnh theo quy định. Ban Tổ chức không hoàn lại các tác phẩm tham gia dự thi.           

 

– Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm như: Bằng chứng nhận, giải thưởng đối với tác phẩm dự thi nếu phát hiện có vi phạm quy định về tác phẩm tham gia dự thi, bản quyền tác giả và quyền liên quan.

 

* Yêu cầu về file ảnh dự thi:

 

          + File ảnh có chất lượng tương ứng với ảnh dự thi, kích thước chiều dài nhất từ 45cm trở lên, độ phân giải 300 dpi, dung lượng tối thiểu là 5Mb (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy).

 

          + Đặt tên file ảnh theo mẫu: Họ và tên tác giả_ký hiệu file. Mỗi tác phẩm ảnh cần kèm theo chú thích ghi rõ tên gọi của tác phẩm và địa điểm chụp.

SỬ DỤNG TÁC PHẨM

 

Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và được chọn trưng bày triển lãm để in ấn các ấn phẩm phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá liên quan đến nội dung cuộc thi; đồng thời, giữ lại các tác phẩm này để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, không phải trả nhuận ảnh.

TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 

– Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức theo mục đích của cuộc thi.

 

– Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

QUYỀN LỢI

 

– Các tác phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn đăng trên các trang Thông tin điện tử, các ấn phẩm du lịch, các chương trình triển lãm trong nước và quốc tế (không được trả nhuận ảnh) và được Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ.

 

– Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng: được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và giải thưởng bằng tiền mặt theo Thể lệ cuộc thi. Các tác giả đạt giải Ba trở lên được cấp Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và được tính điểm cấp khu vực theo quy chế của Hội.

 

– Đối với tác giả có ảnh được chọn và trưng bày trong triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”: Được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận tham dự cuộc thi và tiền nhuận ảnh triển lãm.

 

– Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm đạt giải hoặc người được ủy quyền. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng và Giấy chứng nhận qua đường bưu điện sau khi kết thúc cuộc thi.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” có cơ cấu giải thưởng như sau:

 

                                                                             Đơn vị tính: VNĐ

 

TT

Giải thưởng + Bằng chứng nhận

Số lượng

Giá trị

Thành tiền

1

Giải nhất

01

10.000.000

 10.000.000

2

Giải nhì

02

5.000.000

 10.000.000

3

Giải ba

03

2.000.000

 6.000.000

4

Giải khuyến khích

05

1.000.000

 5.000.000

       Tổng giải thưởng

11

 

31.000.000

HỒ SƠ DỰ THI

 

Hồ sơ dự thi tác giả gửi theo đường bưu điện bao gồm:

 

          – Ảnh dự thi có ghi chú thích trên ảnh, kích thước mỗi ảnh chiều dài nhất từ 45cm trở lên;

 

– File ảnh gốc lưu trên CD hoặc DVD, đánh tên file theo mẫu: họ và tên tác giả_ký hiệu file.

 

– Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (tải trên trang web https://dulichvinhphuc.gov.vn).

 

Hồ sơ dự thi phải được đóng vào 01 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ “Dự thi Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”.

 

*Hồ sơ gửi qua hòm thư điện tử bao gồm:

 

– Ảnh dự thi có ghi chú thích trên ảnh; file gốc đánh tên file theo mẫu: họ và tên tác giả_ký hiệu file.

 

– Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (tải trên trang web https://dulichvinhphuc.gov.vn).

 

– Tiêu đề thư ghi rõ “Dự thi Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”

THỜI GIAN, NƠI NHẬN TÁC PHẨM.

  1. Thời gian

 

– Thời gian tiếp nhận ảnh dự thi: Đến hết ngày 20/8/2018.

 

– Chấm ảnh dự thi: Cuối tháng 8/2018.

 

– Tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm: Tháng 9/2018.

 

  1. Nơi nhận

 

Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc).

 

Địa chỉ: Số 2 Đường Hai Bà Trưng – phường Đống Đa – thành phố Vĩnh Yên –  tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.2211.647

 

*Tác giả gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ:

 

 anhdepdulichvinhphuc@gmail.com

 

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Phương – Trưởng phòng Xúc tiến Du lịch: 01688388338.

 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của tác giả trong nước và kiều bào nước ngoài để cuộc thi đạt được kết quả tốt./.

 

 

Thể lệ cuộc thi

 

Phiếu dự thi

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *