Khu vực Vĩnh Yên

I. Khách sạn
1. Khách sạn Sông Hồng (4 sao)

    Địa chỉ: 189 đường Lam Sơn  – Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.250.199

2. Khách sạn Vĩnh Yên (2 sao)

    Địa chỉ: Số 69 đường Lý Bôn – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.861.250

3. Khách sạn Hoàng Linh (2 sao)

    Địa chỉ: Khu Hành chính 9 – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.845.077

4. Khách sạn Ngọc Lan (2 sao)

    Địa chỉ: Số 1 Trần Phú – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
    Điện thoại: 0211.3.861.470

5. Khách sạn Thái Dương (2 sao)

      Địa chỉ: Số 36 Đầm Vạc – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
      Điện thoại: 0211.3.766.688

      Fax:0211.3.766.616

6. Khách sạn An Du (2 sao)

    Địa chỉ: Số 339 đường Mê Linh – Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.720.888

7. Khách sạn Hoàng Quy (2 sao)

    Địa chỉ: Số 7 Hà Huy Lập – Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.840.884

8. Khách sạn Phương Hoa (1 sao)

    Địa chỉ: Số 47 phố chùa Hà – Định Trung – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.845.999

9. Khách sạn Kim Vũ (1 sao)

    Địa chỉ: Km số 4 Số 773 đường Mê Linh – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.847.225

10. Khách sạn Hoàng Gia (1 sao)

    Địa chỉ: Khu hành chính số 4 nhà 179 đường Tần Quốc Tuấn – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.861.432

11. Khách sạn Hồng Ngọc (1 sao)

    Địa chỉ: Đường Mê Linh – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.860.891

12. Khách sạn Hồng Ngọc 3 (1 sao)

    Địa chỉ: Phường Hội Hợp – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.    
    Điện thoại: 0211.3.848.892

13. Khách sạn Sông Quê (1 sao)

    Địa chỉ: Địa chỉ: Số 11 đường Tô Hiến Thành – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.867.537

14. Khách sạn Việt Anh (1 sao) 

    Địa chỉ: Số 9 đường Tô Hiến Thành – phường Đồng Tâm – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
    Điện thoại: 0211.3.867.473

15. Khách sạn Kim Anh (1 sao)

    Địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.2211.777 *  0211.6270.888

    Di Động: 0975.88.7777

16. Khách sạn Hoàng Yến 2

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.717.820

17. Khách sạn Diệu Linh
    Địa chỉ: Đường Mê Linh – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.845.442

18. Khách sạn Hoàng Long
    Địa chỉ: Số 65 đường Nguyễn Tất Thành – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.210.614

19. Khách sạn Dạ Hương
    Địa chỉ: Phường Hội Hợp – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.470.488

20. Khách sạn Vaxuco

    Địa chỉ: Xóm An Định – Đầm Vạc – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 471.488

21. Khách sạn Vân Đức
    Địa chỉ: Số 18 ngõ 10 – Phố Nguyễn Viết Xuân – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.841.409

22. Khách sạn Hoàng Long

    Địa chỉ: 185 Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
    Điện thoại: 0211.3.696.355 – 0211.3.726.707

23. Khách sạn Yến Ngọc

    Địa chỉ: 268 – Nguyễn Tất Thành – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
    Điện thoại: 0211 3595 689; DĐ: 0913 312 926

24. Khách sạn Trung Du

    Địa chỉ: Mậu Thông – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

    Điện thoại:    0982.354.592      Tel: 02113.626.626     Fax: 02113.626.626

II. Nhà Nghỉ

1. Nhà nghỉ Hoàng Tử

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.862.680

2. Nhà nghỉ An Cát Thịnh

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.840.866

3. Nhà nghỉ Châu Anh

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.840.416

4. Nhà nghỉ Châu Loan

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.862.425

5. Nhà nghỉ Hương Giang

    Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.861.989

6. Nhà nghỉ Hương Lúa

    Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.862.853

7. Nhà nghỉ Hồng Duyên

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.862.082

8.Nhà nghỉ Hoài Linh

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.842.550

9.Nhà nghỉ Linh Nam

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.844.140

10.Nhà nghỉ Mạnh Hùng

    Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

11.Nhà nghỉ Ngư Ý

    Địa chỉ: Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.841.628

12.Nhà nghỉ Phương Anh I

    Địa chỉ: Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.862.694

13.Nhà nghỉ Phương Quỳnh

    Địa chỉ: Phường Hội Hợp – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.867.082

14.Nhà nghỉ Ngọc Anh

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.211.737

15.Nhà nghỉ Thu Yên

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.842.074

16.Nhà nghỉ Huy Hoàng

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0912.848.386

17.Nhà nghỉ Tú Lan

    Địa chỉ: Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.843.025

18.Nhà nghỉ Trà My

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.841.640

19.Nhà nghỉ Hải Yến

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.843.002

20.Nhà nghỉ Minh Huyền

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.843.625

21.Nhà nghỉ Thành Đạt

    Địa chỉ: Phường Định Trung – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.241.070

22.Nhà nghỉ Mỹ Anh

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.841.388

23.Nhà nghỉ 386

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.211.869

24.Nhà nghỉ Vĩnh Long

    Địa chỉ: Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.861.608

25.Nhà nghỉ Trúc Linh

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.253.011

26.Nhà nghỉ Thanh Huyền

    Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.861.645

27.Nhà nghỉ Nam Thành

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

28.Nhà nghỉ Giang Anh

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

29.Nhà nghỉ Phương Nam

    Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.860.220

30.Nhà nghỉ Ngọc Hương

    Địa chỉ: Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.860.051

31.Nhà nghỉ Đại Phúc II

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.866.164

32.Nhà nghỉ Phương Chinh

    Địa chỉ: Phường Định Trung – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.460.855

33.Nhà nghỉ Hùng Anh

    Địa chỉ: Phường Hội Hợp – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.867.649

34.Nhà nghỉ Hoài Thu

    Địa chỉ: Phường Đồng Tâm – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.727.188

35.Nhà nghỉ Hoàng Vân

    Địa chỉ: Phường Hội Hợp – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.727.405

36.Nhà Khách Đầm Vạc

    Địa chỉ: Phường Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.710.276

37.Nhà nghỉ An Bình

    Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.696.368

38.Nhà nghỉ Lucky

    Địa chỉ: Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *