Khu vực Bình Xuyên

I. Khách sạn

1. Khách sạn Dương Gia (2 sao)

    Địa chỉ: Đường 310, KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
    Điện thoại: 0211.3.898.868 – 0211.3.584.777

2. Khách sạn Diệu Linh
    Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
    Điện thoại: 0211.3.866.018
3. Khách sạn Tầm Xuân
    Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.866.115

II. Nhà nghỉ

1.Nhà nghỉ Phúc Vinh

    Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.898.765

2.Nhà nghỉ Hải Đăng

    Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.888.567

 

3.Nhà nghỉ Thanh Thanh

    Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.866.850

 

4.Nhà nghỉ Thịnh Hưng

    Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.898.246

 

5.Nhà nghỉ Đại Phúc

    Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.866.169

 

6.Nhà nghỉ Thu Trang

    Địa chỉ: Tam Hợp – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.592.592

 

7.Nhà nghỉ Hoàng Phương

    Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.866.660

 

8.Nhà nghỉ Thu Hương

    Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.212.383

 

9.Nhà nghỉ Hoàng Mai

    Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.596.469

 

10.Nhà nghỉ Khánh Hưng

    Địa chỉ: Gia Khánh – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.

 

11.Nhà nghỉ Xuân Phương

    Địa chỉ: Gia Khánh – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.

 

12.Nhà nghỉ Dạ Lan

    Địa chỉ: Gia Khánh – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.

 

13.Nhà nghỉ Quê Hương

    Địa chỉ: Tam Hợp – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.

 

14.Nhà nghỉ Bảo Châu II

    Địa chỉ: Thắng Lợi – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.

 

15.Nhà nghỉ Thành Đạt

    Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *