Khu du lịch Tam Đảo

I. Khách sạn

1. Khách sạn Hương Rừng (3 sao)

  Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Điện thoại: 0211.3.824.333

2. Khách sạn Hạ Long (2 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.206

3. Khách sạn Mi Mi (2 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.231

4. Khách sạn Thế Giới Xanh (2 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.276

5. Khách sạn Sao Mai (2 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.304

6. Khách sạn Suối Bạc (2 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.275

7. Khách sạn Hanvet (2 sao)

    Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

    ĐT: 0211.3.816.868  Fax: 0211.3.824.678

    Website: WWW.hanvet.com.vn

    Email: Kshanvet.td@gmail.com

8. Khách sạn Cây Thông (2 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.271

9. Khách sạn Huyền Trang (1 sao)

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.262

10. Khách sạn Tam Đảo Star

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.246

11. Khách sạn Anh Đào

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.209

12. Khách sạn Hương Sơn

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.258

13. Khách sạn Mê La

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.321

14. Khách sạn Mỹ Linh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.357

15. Nhà nghỉ An Định
    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.285

16. Resort Belvedere

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824.149

17.Khách sạn Kim Liên

    Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc.
    Điện thoại: 0211.3.824 320  

18. Khách sạn Hồng Minh

     Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

     Điện thoại: 02113 824 355; Fax: 02113 824 297; Mobile: 0912 018 097

     Website: www.khachsanhongminh.com.vn

19. Khách sạn Gia lê

     Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

     Điện thoại: (0211) 382469 – 0918200588

20. Khách sạn Anh Đức

     Địa chỉ: Thôn 1 – Thị trấn Tam Đảo

     Điện thoại: 0211 3824 898 *  0978 217 097 *  0976 919 792

21. Khách sạn Orient

     Địa chỉ: Khu 1, Trung Tâm thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

     Điện thoại: 0211.3824.235   Hotline: 0984.458.588

     Email: orienthotel.tamdao@gmail.com 

II. Nhà nghỉ

1.Nhà nghỉ Hòa Bình

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.230

2.Nhà nghỉ Phương Linh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.203

3.Nhà nghỉ An Phú

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.095

4.Nhà nghỉ Ánh Dương

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.225

5.Nhà nghỉ Công đoàn Vĩnh Phúc

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.210

6.Nhà nghỉ Chân Mây

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.244

7.Nhà nghỉ Hàng Không

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.450

8.Nhà nghỉ Hương Liên

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.282

9.Nhà nghỉ Hồ Xanh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.277

10.Nhà nghỉ Hồng Nhung

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.232

11.Nhà nghỉ Hoàng Anh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.259

12.Nhà nghỉ Hoàng Long

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.341

13.Nhà nghỉ Hoa Ngàn

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.250

14.Nhà nghỉ Minh Tâm

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.227

15.Nhà nghỉ Ngọc Sơn

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.169

16.Nhà nghỉ Quang Minh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.359

17.Nhà nghỉ STVH Tam Đảo

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.248

18.Nhà nghỉ Tư Phương

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.312

19.Nhà nghỉ Tam Sơn

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.237

20.Nhà nghỉ Thanh Bình

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.251

21.Nhà nghỉ Anh Minh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.

22.Nhà nghỉ Bưu Điện

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.

23.Nhà nghỉ Điện Lực

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.

24.Nhà nghỉ Kỹ Thuật Quân Sự

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.

25.Nhà nghỉ Việt Hoa

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.297

26.Nhà khách Tỉnh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.234

27.Nhà nghỉ Sân Vận Động

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.353

28.Nhà nghỉ Điều Dưỡng CA

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.233

29.Nhà nghỉ BT Trung Ương

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.237

30.Nhà nghỉ Vân Anh

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.375

31.Nhà nghỉ Phương Vy

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.195

32.Nhà nghỉ Ánh Phượng

    Địa chỉ: Hồ Sơn – Tam Đảo  – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.853.316

33.Nhà nghỉ Thanh Bình II

    Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

    Điện thoại: 0211.3.824.273

34. Nhà khách trung tâm điều dưỡng người có công Tam Đảo

    Địa chỉ: Khu 1-Thị trấn Tam Đảo

Điện thoại : 02113 824 999

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *