VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

CUỘC THI ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc ” năm 2022 Thể lệ cuộc thi cụ thể tại đây Phiếu dự thi tại đây I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA – Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc năm 2022 là... 06/09/2022
Thông báo thay đổi địa chỉ nhận tác phẩm dự thi cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc” THÔNG BÁO Thay đổi địa chỉ nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi “ Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2018 ­ Thực hiện Kế hoạch số 02 /KH –... 23/02/2018
Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp Thể lệ cuộc thi Phiếu dự thi   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “ẢNH ĐẸP... 30/01/2018
Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc Nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng chiến lược quảng bá cho du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu hình ảnh đẹp về... 15/01/2018